„Елементарно Уотсън“ – Контрол на мастите

0

Какви са загубите при евентуално голям брой мастити в една ферма, многократно сме го казвали. Ясно е, че мастита – в различните му форми е нежелан от фермерите не само за това, че допринася за икономичедски загуби, но и много пъти до ликвидирането на голям брой животни.

 Ефикасният  контрол на мастит в млечните стада е от съществено значение, за да се гарантира не само за здравето на стадото, а така също ефективността и рентабилността на производствената система, тъй като заболяването се смята за една от основните причини за увреждане на световното производство на мляко.

За да се предотврати появата на болестта, както в клиничната, така и в субклиничната му форма, производителят и неговия екип трябва да бъдат запознати с аспектите на управлението и здравето на животните.

Какви съвети в тази връзка  дават бразилските учени на своите фермери. Все пак в Бразилия не се играе само футбол, а се отглеждат и доят крави.

 Прилагайте рутинно събиране на информация за маститите в стадото.

Това е решаващо, за да знаете колко голям е проблема в стадото. Това може да стане просто чрез събиране на информация от доенето. По този начин, след като установите случаи на клиничен мастит, трябва да си направите бележки по този случай. Тези бележки могат да бъдат направени в тетрадка или електронна таблица.  Важното е да има направени такива записи, а още по-важно е всичко в тях да е вярно.

Трябва да се отбележи:

  • Коя крава е имала клиничен мастит;
  • Дата на регистрация на мастит;
  • Засегната част от вимето;
  • Информация за лечението.

 Обърнете внимание на управлението на доенето!

Управлението на доенето е от съществено значение за овладяване на мастит. Тук се откроява:

  • Грижи при раздояването на кравите, лечение на кравите, избягване на стрес и добри условия за комфорт в чакалнята;
  • Уверете се, че стимулирането на цицките се извършва в подходящия момент (между 1 и 1,5 минути преди слагането на апарата);
  • Използване на качествени дезинфектанти – преди и след доенето;
  • Пълно изпразване на вимето.
  • Избягвайте доене на животни без поток от мляко;
  • Настаняването на кравите на чисто и сухо място след доене с наличност на фураж и вода, за да се убеди кравата да стои права.( да се гарантира пълно затваряне на цицковия канал и се намали рискът от заразяване).

Третиране на пресушените  крави. Лечението на пресушените крави, трябва да се извършва със специфичен антибиотик и има за цел да лекува субклинични инфекции. Прави впечатление, че степента на излекуване на субклиничния мастит е много висока – от 70% до 90% – с голяма полза от това, че не се налага да изхвърляте млякото. След третиране на сухите крави, задължително се прави масаж за да се разпространи антибиотикът. .


Субклиничен /скрит/ мастит/- без външно забележими симптоми на болестта

 Клиничен /явен/ мастит – с видими признаци /оттичане или втвърдяване на заболялата четвъртина на вимето промяна в млякото и т.н./.   

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here