Старт на геномната оценка

0

В продължение на няколко години govedovad.com публикува материали, свързани с генотипа на кравите, писани от Тодор Арбов, Здравко Иванов, проф. Живко Кръстанов и др специалисти. НСГБ също внесе Доклад  за ползата от геномната оценка.
На практика, от три години си говорим за това и до тука.
Някои по-предприемчиви фермери, сами се организираха и генотипизираха  стадата си, и имат информация за всяко животно.
Интересното е, че науката сякаш не взема отношение по това или поне не го демонстрират публично. Занимаваме се да доказваме произхода на животните, докато другите използват времето за по-полезна работа.
Заглавието на настоящата статия е малко подвеждащо. Стартът е за Русия, където оценките започнаха.

Агрохолдингът „Зора” e първият в Русия, който въведе оценки при геномното развъждане в млекопроизводството.  Земеделският холдинг сключи договор за изчисляване на развъдните стойности  и декодиране на генотипа на кравите, за да увеличи производителността на стадото с Генкомпанията “Xitest”.
За да се изчисли развъдната стойност  на кравите, е необходима  референтна база от животни, съдържаща надеждни данни за производителността, състава на млякото и здравните показатели.

Изискването на ICAR е за уникален идентификационен номер на животното и родословие. В същото време, базата трябва да бъде местна – да се събира от един регион или държава, тъй като местните фактори на околната среда (условия за отглеждане, храна, климат) определят стойността на кравата с около 50%, така че, точността на оценките въз основа на чужди бази данни е по-ниска.

Референтната база за Dawn е изготвена на базата на собствените данни на компанията. В продължение на три месеца бяха вкарани данни в системата за  всички крави на земеделското стопанство и бяха използвани исторически показатели за вече бракуваните  животни. Тези данни са  взети от управлението на стадото, което е задължително за родословните ферми, както и AfiFarm, който съдържаше показатели за 45 хиляди животни, родени от 1995 г.

След това, в съответствие със стандартите на Interbull, беше разработен и утвърден BLUP моделът (най-добрият линеен безпристрастен метод за прогноза, приетият метод за изчисляване на развъдните стойности). Анализът доведе до оценка на РС за всяко животно от базата. Точността на оценките на производителността е средно 50% и достига 80%, което е в съответствие с международните резултати.

„Значително увеличение на точността (до 80-90%) се постига с помощта на геномни данни. За да ги получите, е необходимо да се съберат генотипове от 10-15 хиляди животни. Сега резултатите от генотипирането на тестовата проба са обработени. Събират се и проби за следващата партида от няколкостотин животни. Тази година планираме да проведем генотипиране на повече от 1 000 крави  освен това, тази година стопанството почти удвой броят на животните за генотипиране, след като получи първите резултати.

Въз основа на тези оценки, земеделското стопанство възнамерява да избере най-добрите животни в родословно ядро, за което ще бъдат закупена сперма от  най-ценните и скъпи бици, което ще ускори селекцията. Също така, крави донори ще бъдат избрани от ядрото за трансфер на ембриони. Освен това получените ембриони ще имат най-надеждната оценка на селскостопанските характеристики (от болести до производителност). Развъдните  оценки ще позволяват да се идентифицират крави, които имат висок генетичен потенциал, въпреки че могат да показват относително ниска производителност поради фактори на околната среда. Без оценки, те щяха да останат незабелязани и да не попаднат в племенното ядро.

По време на първия цикъл на генотипиране в целия геном са изследвани повече от 50 хиляди позиции в генома (използван е чип на базата на Illumina SNP Govine 50k). По-специално беше извършена проверка за най-пълния списък на генетични заболявания, свързани с Холщайнското говедо, които засягат продуктивността и фатално  водят до ранни фетални аборти, което може да бъде обяснено с други причини. Тестът помогна на земеделското стопанство да подбере животни с генетични отклонения. Xitest все още не е разкрил точните проценти от дела на такива крави в земеделското стопанство, включително, защото те са изчислени на ограничена извадка.

В допълнение, анализът на генома помага да се идентифицират повече от 15 икономически полезни черти, включително тези, свързани с мляко А2, бета-казеин, каппа-казеин, който влияе на времето за коагулация на сиренето и д. Следващата стъпка в използването на геномни данни в земеделското стопанство е селекцията  поотделно за всяка крава, като се вземат предвид оценките за РС, инбридинг и вредни или полезни гени.

Основната причина, която пречи на агрохолдингите да инвестират по-активно в геномна селекция, е липсата на референтна геномна база, чрез която стойността на кравите може да бъде най-точно прогнозирана.  Субсидиите за генотипизиране на млечни говеда от Министерството на земеделието, въвеждането на които все още се обсъжда, могат значително да ускорят създаването на такава база. Освен това, за разлика от европейските фермери, които трябва да се обединят, за да създадат обща база, в Русия големите млечни стопанства могат самостоятелно да имат такава база.

През април стартира Центъра за геномни анализи в Домодедово, област Москва.  Според плановете,  той ще може да извършва около 400 хиляди ДНК изследвания годишно с възможност за удвояване и ще бъде включен в топ 5 на световните генетични центрове за изследване на геномите на свине, говеда и дребни говеда.  Средно, геномният подбор позволява да се ускори генетичният прогрес наполовина.

Така, например, планира се да се намали консумацията на сухо вещество от кравите с 0,75 кг за две години, докато при класическото развъждане това ще отнеме 10 години.

източник:ria.ru

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here