Анализ: Броят на биволите

1

Анализират се данните от последния Доклад на Агро статистика по отношение  броя на селскостопанските животни през 2017 г и 2018 г към 01.11.

Ако прочетете доклада на Агростат, най-позитивното, най–радостното  е увеличението на отглежданите биволи от всички категории от 22% за една година. От всички отглеждани селскостопански животни в страната, ръстът при биволите е най-голям.

Дали обаче всичко е  розово.

Разглеждайки цифрите, констатираме, че броят на биволите от всички категории през ноември 2017 г е бил 12 809 бр, а през ноември 2018 г броят им  вече е 15 625 бр или с 2816 бр. плюс за една година.

Доста трудно може да се направи увеличение на броя животни с 21.7% за една година, без да закупят и внесат животни.
Обаче такива нямаме закупени.
Броят на биволиците нараства за този период с  1589 бр. В основно стадо не могат да влязат повече от 1340  бр., защото толкова е броя на младите животни  преди една година. Освен това би трябвало през годината да не се бракува нито едно от старите животни.
Въпросът е откъде са дошли младите животни и защо няма отпаднали животни.
Хубавото  в този лабиринт от игра на цифри е, че има оставени за ремонт  за 2019 г над 3400 бр малачета и малакини, но колко от тях са мъжки и женски никъде не е отбелязано.

Средният брой отглеждани биволици в стопанство е 34.3 бр.  и имаме 336 бр стопанства. Определено през годината се увеличава броят на отглежданите в едно стопанства биволи.
97.6% от стопанствата отглеждат над 9 бр биволи.

Както и при кравите, така и при биволиците се извършва преструктуриране в зависимост от икономическите условия.
Броят на стопанства, в които се отглеждат над 10, 20 и 100 бр биволици нараства. С 66.7% нарастват стопанства, в които се отглеждат над 100 биволици. Техният брой е вече 25 и в тях се отглеждат над 42% от всичките биволици в страната.

Във фермите, в които има от 20 до 99 биволици се отглеждат също 42% от биволиците и техният брои е 89 ферми. Най-голямо е намалението на стопанства отглеждащи от 3 до 9 биволици с – 41%. Тук обаче цифрите заблуждават. Голяма част от тези стопанства са преминали в категорията над 20 биволици. Стопанствата отглеждащи до 2 биволици намаляват с 24% и са останали едва 92.

Най-голям брой стопанства имаме в Северозапдна България – 148 и там се отглеждат и най-голям брой биволици – 28.6%, следват Южен централен район с 24.5% от биволиците. Най-малко са стопанствата в Североизточен район – 29 със 789 бр биволици.

И идва най-важният въпрос.
Колко е производството на биволско мляко.
Едва ли някой го знае.
Статистиката казва, че през 2018 г са произведени  11753 т биволско мляко. На пръв поглед повече от добре. Това е мляко от 10 000 биволици, които имат кратък период на доене, влизане по-късно в лактация и т.н. Следващата цифра обаче е 3690 т биволско мляко, изкупено и обработено от мандрите. Дори да приемем, че някой от фермите работят по Наредба 26, остава едно количество от 8000 т, което би трябвало да е консумирано от домакинствата на 336-те стопанства отглеждащи биволи.

Не е лошо да сметнете по колко мляко е консумирано.

Какви са изводите:

  • Имаме ръст на броя отглеждани биволици

Тази тенденция ще продължи и през следващите години

  • Имаме уедряване на стопанствата по отношение на отглежданите биволици

Стопанствата до 2 биволици, все повече ще намаляват и уедряването ще продължи.

  • Имаме голям обхват на биволици под селекционен контрол.

След уедряването думата ще имат селекционерите. Готови ли са за това. Времето на куфарчетата отминава.

  • Имаме едни от най-големите ставки за подпомагане на биволовъдството.

За което поздрави за биволовъдните  организации. Предстои работа по цени, преработка,маркетинг.

  • Няма биволско мляко в мандрите и съответно млечни продукти.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here