Кратък преглед на историята на геномиката

0

“Навлизането на геномното тестване и произтичащите от него доказателствата е най-голямата революция в говедовъдната индустрия от въвеждането на замразена сперма”. Това изявление е било направено от многобройни ИО /изкуствено осеменяване/ професионалисти от цял свят през последните пет години.

%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d0%b2
Автор: зооинж. Здравко Иванов

Геномното изпитване е дало на животновъдството, особено в млечната промишленост, механизъм за радикално намаляване на времето, необходимо да се направи оценка на генетичния потенциал на животните, а оттам – за увеличаване на рентабилността. С този инструмент може да се ускори генетичния прогрес от съкращаване на генерационния интервал. Разбира се, трябва да се обмисли възможността за намаляване на надеждността като доказателство, в противовес на потенциалния прогрес, който може да се постигне. През последните пет години, във връзка със събирането на големи количества данни, вече може да бъде показано, че този премерен риск е съвсем естествено решение.

От 2003 г. до 2006 г. изследователите работят, за да проследят всички ДНК маркери, които съставляват генетичната същност на млечните животни или генома им. Този геном се състои от приблизително 30,000 гени с полезни или известни функции. След това изследователите започват да търсят полиморфизъм на единичен нуклеотид (SNPs) или маркери, което е мястото, където ДНК последователността може да се различава от едно животно на друго, за да се идентифицират маркерите, които пряко влияят върху телосложението и продуктивността.

През януари 2009 г. Северно Американският алианс (комбинация от 8 североамерикански ИО центрове, организации за контрол на млечността, родословни книги, и организацията AIPL на правителството на САЩ) публикува първите “геномни резултати”.

 С течение на времето и по двете дейности стадото Genesis създава превъзходство, както по отношение на изключителен генетичен потенциал, така и по надеждност.

Днес геномни бащи се използват все по-широко от прогресивни млекопроизводители, не само в САЩ, но и по цял свят, като стремежът е да се подобрят рентабилността и дългосрочната устойчивост. С нарастването на размера на млечните стада и с това, че намирането на работна ръка става все по-голямо предизвикателство, здравните признаци като продуктивен живот, заплодяемост на дъщерите и брой соматични клетки стават все по-важни за благосъстоянието и дългосрочната печалба на млечните крави. Геномиката подпомага мащабното подобряване на тези признаци! Ние се стремим да създаваме крави с висока продуктивност и ниски нужди за поддържане за нашите производители.

До съвсем скоро, от гледна точка на женските животни, геномното тестване беше ограничено до тези производители, които предлагат елитна генетика (както мъжки така и женски животни) като допълнителен доход.

Обаче сега, особено в САЩ, може да видим как геномното тестване на женски се използва от много по-голяма група, които са стигнали до заключението, че могат да използват резултатите от геномното тестване на техните стада, за да вземат управленски решения въз основа на факти, а не на фикция. През 2011 г., средно 3200 е броят на генотипирани женски на месец в САЩ. Този брой е нараснал средно на 10 700 през юли 2013* и продължава да нараства. Тези числа говорят много!

В близко бъдеще геномиката ще донесе цяла нова група от индекси за индустрията, като оползотворяване на фуража и устойчивост на болести, които могат да придадат значителна устойчивост на крайния потребител, особено във времена на икономическа криза.

С оглед на това, CRI взима решението, след продължителен дебат и научни изследвания, да предложи на своите международни партньори услуга, с която да предоставя на своите клиенти в голям мащаб геномно тествани женски. Наше мнение е, че чрез предлагането на Precise, ние предоставяме инструмент, който помага на земеделския производител на млечни продукти във вземането на обективни решения, осигуряващи неговото бъдеще.

Автор: зооинж. Здравко Иванов

               
 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here