Полша увеличава кравите

0

Статистиката, точната статистика, е най-важното нещо, за да се правят добри анализи и съответно вземат правилните решения за  бъдещата работа.
Като правило, ние много не се доверяваме на нашата статистика. Интересното е, че информацията за нея даваме самите ние. Обикновено статистиката дава резултатите по отношение броят на животните през септември-октомври, защото отдавна се смята, че говедовъдната година започва на първи октомври.

Какво показват цифрите относно говедовъдството за Полша.

А те показват, че в Полша всичко е наред. Вероятно това ще е единствената европейска държава в която има напредък. И още по-доброто, процентът на младите животни е голям, което означава ръст на кравите и през следващите години.

Броят на говедата в полските стада, за една година е увеличен с 95 000 бр. Увеличението на популацията се дължи най-вече на увеличения брой на младите животни на възраст 1-2 години. В момента говедата от всички категории е 6.23 млн. лева.
Общото увеличение е с 1.5%, броят на младите говеда на възраст 1-2 години е увеличен най-много – с 1,9% до 1,77 милиона глави.
По-голям брой телета са регистрирани в групата на телета на възраст под 1 година с 1,4% и сега са  1,7 милиона.
При кравите увеличението с 1,3% над 2,5 милиона бр.

Важното за Полските ЗП е, че вносът на едър рогат добитък, включително телетата, е спаднал с близо 20% .

Поредното увеличение на популацията на говедата в Полша е постоянна тенденция. Докато в много европейски страни, поради ограничените поземлени ресурси и многобройните изисквания, ограничаващи производството от животни, има по-скоро постепенно намаляване на броя на кравите, със значително увеличаване на техния млечен добив, в Полша има увеличение на говедата от години. Една от изненадите е, че този благоприятен курс не бе нарушен от низходящата тенденция на изкупните цени на млякото, която продължава от началото на 2018 г., и сериозната криза на пазара на говеждо месо.

От друга страна, настоящата АЧС и ликвидирането на много свине, принудиха много ферми да търсят алтернативен източник на доходи. Поддръжката на добитък е една от тях.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here