Борба срещу безплодието

0

В началото на октомври,  областната експертна комисия по животновъдство – гр. Бургас, проведе демонстрационен ден  в кравефермата на земеделския стопанин Мирослав Славов от с. Дюлево, общ. Средец, член на групата на производителите „Средец Милк“. Обсъжданите теми бяха две:

  • Борба срещу безплодието при кравите с хормонални средства;
  • Контрол на паразитните болести при едрите преживни животни.

В присъствието над 20 говедовъди от Бургаска област, д-р Красимир Колев – експерт по преживните животни в “Сева Анимал Хелт” – България, разви подробно темата, касаеща основния фактор, определящ икономическата ефективност в говедовъдството – плодовитостта.

„Редовното заплождане на юниците и кравите е гаранция за рентабилността на фермата. Целта е да се получи едно теле от крава за една година. Това се постига, когато кравите след отелването се оплодят до 80 ден. Трудните раждания и задържането на плацентата, са причина за късно разгонване и оплождане. Ако до 50 – 60 ден след отелването, животните не са се разгонвали, трябва да се потърси помощ от ветеринарен специалист и да се установи причината.

Важен момент при оплождането на кравите е навременното откриване и определяне на оптималния момент за осеменяване. Икономически най-изгодно е кравите да се заплождат на 60-ия – 80-ия ден след отелването, т. е. на второто или на третото разгонване. При всяка високомлечна крава, винаги има отрицателен енергиен баланс – колкото той е по-голям, толкова повече се разтяга периода на отелване – заплождане. Колкото е по-отдалечено заплождането от критичните за печалбата 100 дни, толкова е по-голяма загубата и следователно по-ниска печалбата от крава. Когато кравата не се запложда, дори след няколко осеменявания, става дума за крава повторка. Дори кравата да се заплоди, отрицателният енергиен баланс е отговорен за ниска продукция на прогестерон /хормонът, поддържащ бременността/ от жълтото тяло. Ембрионът загива и кравата отново се разгонва. Забавената овулация и лошата функция на жълтото тяло, се срещат при всяка високопродуктивна крава с отрицателен енергиен баланс.

Високите температури също водят до забавена овулация и лоша функция на жълтото тяло. Д-р Колев направи корелация с темата “Топлинен стрес при млечни крави“, която бе разисквана на 20 септември, на демонстрационен ден в говедофермата на Михаил Михайлов в с. Драчево, на  която присъстваха по-голяма част от животновъдите, и която предизвика сериозен интерес сред тях. Също така, той обясни, че както хората, така и кравите, подложени на високи температури, намаляват физическата си активност. По този начин, симптомите по време на еструс периода, са по-слабо изразени. Производството на естроген (хормон, който предизвиква определено поведение по време на еструс периода) може да бъде намалено от високата температура. Кравата претърпява физиологични промени в резултат на топлинния стрес, което води до увреждане на яйцеклетката и при последвалото оплождане и до увреждане на ембриона. Има вероятност от голяма степен на намаляване на плодовитостта в резултат от топлинния стрес.
Лекторът запозна животновъдите как да бъдат минимизирани ефектите от топлинен стрес върху животните, защото  проблемите с оплождането могат да  продължат и през зимния период.

Необходимо е да се използват хормоналните програми за управление на възпроизводството на едрия рогат добитък. С помощта на хормоналните програми е възможно да се управлява възпроизводството на животните в много стопанства. Чрез тях се  регулира половия цикъл, независимо от това на какъв стадия от цикъла се намират яйчниците. Така кравата навлиза в еструс и когато репродуктивната система е здрава може да се разчита на успешно планиране на осеменяването. Проявата на еструс в последните години постоянно се усложнява. Причините са две: недостиг на време за наблюдение на животните, заради постоянното увеличаване на стадото и по-малкото продължителност на еструса в съвременните високопродуктивни крави. Хормоналните програми правят наблюдението на еструса от по-малко значение или даже излишни и спестяват време и труд на животновъда.

Източник: ОДЗ – Бургас

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here