Асоциация на крави с бозаещи телета

0

Спокойно. Тази асоциация не е създадена у нас. Това е организацията Mutterkuh Schweiz, обслужваща Швейцарските говедовъди.
Какво се казва в рекламния блок на асоциацията:
– “Ние сме ангажирани с каузата на кравите с бозаещи телета. Доброто състояние на животните е много важно за нас, което ние изразяваме с естествено оптимално използване на тревните площи в Швейцария. Нашата осведоменост и работа за подобряване качеството на пасищата,  се отразява в отличните месни продукти”.

Задачи и услуги

Mutterkuh Schweiz е организацията за обслужване на животновъди, които отглеждат крави с бозаещи телета, в Швейцария. Основната цел на Асоциацията е прякото икономическо подобрение и обезпечаване за отглеждането на животните.

ISO сертифициране

Централният офис на Mutterkuh Schweiz е сертифициран в съответствие със стандартите SN EN ISO 9001: 2008.
Системата за управление включва услуги за фермери, отглеждащи крави с бозаещи телета, с добро изпълнение на програмите и управлението на стадото, съгласно  ИКАР

Стадото от говедата на Асоциацията – Mutterkuh Schweiz е признато от МЗ на Швейцария  от януари 2010 г. е сертифицирано от ICAR.

философията

Тревата става месо

От Mutterkuh Schweiz казват:
– “Принципът на нашата философия е: “Месо от трева”. Ние използваме обилната трева в Швейцария за да произвеждаме добро швейцарско месо от нея. Грижата и използването на ливадите е устойчиво с отглеждането на крави с бозаещи телета, като по този начин се пестят ресурси. Телето пие майчино мляко. Храни се като майката и останалото стадо, главно от трева и сено. Говеда са преживни животни, и се хранят с трева и сено, и това става благодарение на уникалната им храносмилателна система, като впоследствие те се използват за производство на ценни храни – мляко и месо и почти нямат  конкуренция в храните за хората.

В допълнение, използването на стимулиращи растежа добавки, животински протеини или мазнини, соята и генетично модифицираните фуражи са забранени.

Свободата в стадото – включва любовта на майката към телето.

Отглеждането  стадо от крави с бозаещи телета е естествена форма на отглеждане, която оптимално отчита хуманното отношение към животните и здравето им. Кравите живеят заедно с телетата си и  бика в семейна група на пасището и в обора .

Контрола

Програмите за марката на Mutterkuh Schweiz са много по-строги от швейцарския закон за хуманно отношение към животните. Постоянното спазване на тези насоки се осигурява чрез редовни проверки на контрола върху говеждото месо или закона на швейцарското хуманно отношение към животните.

Асоциацията работи с 34 породи говеда, които „работя” по схемата крави с бозаещи телета. Породите започват с Ангус, след това Дахомей, Тексаски Лонгхорн и завършат със Зебу.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here