Най-много пенсионерки при Кафявото говедо

0

Високите жизнени показатели, доброто здраве, високата плодовитост  на кафявите швейцарски крави,  са важни черти за дългосрочното им икономическо и екологично използване.
Дълголетието, също е едно от предимствата на кафявата швейцарска порода.

Във всички страни, Кафявото говедо има висока продължителност на живота в съчетание с голям брой отелвания. В Германия, например, Кафявите швейцарски крави  остават една година по-дълго в стадото в сравнение с другите млечни породи. Полезният живот на Кафявата порода е 47 месеца, а възрастта за „пенсиониране” е 6,4 години, полезният живот на Холщайн е 36,7 месеца, а възрастта при отпадане  е 5,3 години, при Симентала използването е  38,6 месеца и 5,6 години живот.

Голяма част от кафявите швейцарски крави достигат до заветните 100 000 кг мляко всяка година. Приблизително 0,18 процента от кафявата популация  в Бавария, Германия, е делът на достигналите 100 000 кг мляко  крави в Кафявата швейцарска порода. В Швейцария има такива над 500 крави с  дял от 0,46 процента за популацията.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here