Приключенията на едно селско момиче: Нашите крави / 3 част

Първите неща, с които се сблъскват телетата в реалния живот, това е поставянето им на  ушна марка. След време идват  колана на врата и каишка на крака. Когато почнах работа в нашата ферма, най-напред ми бе обяснено как става това и за какво служат тези аксесоари към тоалета на телето.
Всички крави в нашата ферма, носят чифт ушни марки, колан и каишка за крака. Ушните марки трябва да се сложат на новороденото до 7 дни след раждането и трябва да ги носят до края на живота си. Това е тяхната идентичност и марката е уникална за всяко животно. Не слагаме марки само, когато телето се роди мъртво. Когато животно загуби ушния номер, трябва да се поръча нов, със същите цифри на него.

Беки с ушни марки, колан на врата и каишка за крака

Нашийникът и каишката на краката се слагат, когато животно се е отели за първи път. Те съдържат условен номер на кравата и е патентован. Когато една крава напусне фермата, жива или мъртва, нашийникът и каишката на краката се отстраняват и следователно  могат да бъдат дадени на друго животно. Кравата се помни от нас и от компютъра въз основа на това число – въпреки, че тя също има име.

Ушен маркер

Маркирането на ухото трябва да се извърши до 7-дневна възраст.

Когато се роди теле , то трябва да бъде идентифицирано в рамките на 7 дни: получава ушен маркер, с уникален номер на двете уши. Марките  се  слагат със специални клещи. Когато телето се роди мъртво, не е необходимо да го маркирате. Това мъртвородено животно трябва да бъде докладвано на Rendac, компанията, отговаряща за събирането и обработката на трупове. Ушните марки, които се слагат, трябва да са задължително BVD. BVD означава „Вирусна диария при  говедата“ – това е сложна болест, която не трябва да я има във фермата. Чрез BVD марките за уши, се взема проба от ушната тъкан, като се маркира ухото на животното със специална ушна марка. След това пробата трябва да бъде изпратен до службата за здравеопазване на животните, където ще изследват пробата за BVD. Ако резултатът е положителен, то е BVD носител или IPI (Immunotolerant Persistent Infected). Това животно получава “IPI статус” и е блокирано във фермата. При нас всички резултати вече са отрицателни и имат статус „без IPI чрез изследвания“, а майката статус „без IPI чрез родословие“.

Ушните марки се поръчват от службата за здравеопазване на животните.  Следователно раждането на теле трябва да бъде отчетено в Sanitel: информационна система, разработена от FASFC (Федерална агенция за безопасност на хранителната верига) за идентификация и регистрация на добитъка. Ние регистрираме раждането на теле в нашата компютърна програма Ceres: трябва да бъдат въведени номерът на ушната марка, датата на раждане, цвета, пола,  породата, бащата и майката. Тогава тези данни можем  да  препратим на Sanitel в програмата Ceres.

Оригинална марка за уши

Ушната маркировка има различни записи и може би е интересно, да се обясни как се разчита написаното на нея:

  • BE = кодът на държавата
  • 6 = контролна цифра
  • 1051 = първите две от тях показват провинцията, където животното е родено
  • баркод
  • 5000 = работният номер

Марка за разпознаване

Когато животно загуби ушна марка, фермерът трябва да поръча нова и да я постави в рамките на 7 дни, след получаването и. Данните ще са същите както на предния номер, но сега в горната част ще има и идентификационен номер. Това е римско число и показва колко пъти е заменен този ушен маркер.  Между другото, не е възможно да поръчате две еднакви ушни марки едновременно.

Идентификационен документ

 Документът за идентификация всъщност представлява личната карта на животното и той винаги трябва да присъства в компанията, в която се намира животното. Състои се от 3 големи части, върху които има различни записи:

  • паспорта с прикачените файлове за раждане, номера на ушната марка, датата на раждане, цвят, пол, породата и номера майката. В допълнение, от 1 януари 2015 г. се посочва и статутът на BVD.
  • отрязък, който трябва да бъде попълнен, когато животно напусне фермата и той ще остане във фермата.
  • лентата със санитарната винетка или полупрозрачната самозалепяща се лента в горната лява част, която трябва да бъде залепена към паспорта, когато животното напусне фермата.

Когато животно напусне фермата, паспортът и отрязъка  трябва да бъдат попълнени. Санитарната винетка трябва да бъде прикрепена към паспорта и се дава на купувача на животното. Този санитарен документ се носи на ветеринарния лекар , който ще трябва да изследва животните, чрез вземане на кръв и да ги прегледа. След това ще бъде отпечатан нов документ за идентификация – нова версия – с променени данни. Когато животно умре във фермата, паспортът и отрязъка за заминаване също трябва да се попълнят и да се постави санитарната винетка.

Колан
Когато  юницата се отели и трябва да влезе в доилната зала на нея се слага колан с номер. Всички крави в нашата ферма имат номер, в момента това е от 1 до 132. Това число, на колана, ние наричаме  номер на кравата и тя го носи  до края на живота си. С този номер на кравата тя е в нашите компютърни програми и по този начин си разпознаваме кравите.

Лента за крака

В допълнение към колана, кравата  също носи каишка за крака: Rescounter II. Този колан  има 3 основни функции в нашата ферма: разпознаване на кравата в карусела, разпознаване при хранилките за концентрати  и измерване на активността – следователно това е брояч на стъпките. Важно е на току-що отеленото животно да бъде поставен  колана на крака възможно най-бързо, защото това е единственият начин  да бъде разпозната в карусела и данните за нея да влязат в компютъра.

Каишката  за крака Rescounter II всъщност е „кутията“, която виси на каишката. Ние говорим в цялост за колан за крака. Когато е поставена каишката на крака, тя вече не може да бъде освободена. Каишката трябва да бъде срязана с чифт клещи и след това върху “таблата” може да се прикрепи нова каишка.

Педометрите се използват главно във фирми, където се отглеждат по-голям брой крави. Те се предлагат във версии за шията и краката, но версията за шията не е толкова надеждна, колкото версията за крака, тъй като кравите движат шията повече и следователно дават повече фалшиви положителни доклади. Дейностите на всяка крава се записват на 2 часа и се съхраняват в продължение на 10 дни. Ако има 2 последователни периода от 2 часа отклонение от същия период през предходните дни, това се счита за подозрително, казва се, че има аларма за активност. Ако обаче засяга 3 последователни периода, човек говори ефективно за източник на стабилност.

Повишената активност е ясно видима и може да се определи началото на разгонването. Обикновено кравата  е по-активна от нормалното и от този момент, започнатата повишена активност ще бъде много ясно видима на екрана на системата за управление. Това е голямо предимство, тъй като след това, началото на еструса може да бъде точно определено и по този начин кравата осеменена в оптималния момент.  Друго голямо предимство на крачкомерите е, че те винаги вършат работата си, дори през нощта, през почивните дни и през натоварените периоди. Педометрите откриват около 90% от разгонените крави, докато земеделските производители, които правят 20 минути наблюдения 3 пъти на ден, достигат само 70%.

Работим с бик във фермата си , така че нямаме изкуствено осеменяване.  Използваме крачкомера, за да определим правилно кога животно е разгонено, кога животното отново е разгонено след покриване или ако не  е разгонено значи е бременно. Така че е удобно е, дори и с бик да има педометри.

Джули Ван Бовен

Приключенията на едно селско момиче / 1 част
Приключенията на едно селско момиче / 2 част
Приключенията на едно селско момиче / 3 част
Приключенията на едно селско момиче – Раждане на теле / 4 част
Приключенията на едно селско момиче – Цезарово сечение / 5 част
Приключенията на едно селско момиче – Отглеждане на телето / 6 част
Приключенията на едно селско момиче – Обезроговяване на телета/ 7 част
Приключенията на едно селско момиче – Всичките ни крави имат име / 8 част
Приключенията на едно селско момиче – Близнаците / 9 част
Приключенията на едно селско момиче – Естествено покриване / 10 – 1 част
Приключенията на едно селско момиче – Естествено покриване / 11 – 2 част
Приключенията на едно селско момиче – Стойте си у дома и се грижете един за друг! / 12 част
Приключенията на едно селско момиче: Пресушени крави / 13 част
Приключенията на едно селско момиче: Време и вятър / 14 част
Приключенията на едно селско момиче: Пасището / 15 част
Приключенията на едно селско момиче: Близане / 16 част
Приключенията на едно селско момиче: Кравата смуче мляко от крава/ 17 част
Приключенията на едно селско момиче: Изкуствено осеменяване на крави / 18 част
Приключенията на едно селско момиче: Оборът / 19 част
Приключенията на едно селско момиче: Доене на карусел / 20 част
Приключенията на едно селско момиче: Доене на карусел – стъпка по стъпка / 21 част
Приключенията на едно селско момиче: Кравите бързо изпитват топлинен стрес /22 част
Приключенията на едно селско момиче: На вечеря с краля и кралицата / 23 част
Приключенията на едно селско момиче: Контрол на бременността / 24 част
Приключенията на едно селско момиче: Фермерски кучета / 25 част
Приключенията на едно селско момиче: Даваш както при другите / 26 част
Приключенията на едно селско момиче: Конструкцията / 27.1 част
Приключенията на едно селско момиче: Конструкцията / 27.2 част
Приключенията на едно селско момиче: Дойде и време за пасището / 28 част
Приключенията на едно селско момиче: : Осмата лактация на Беки / 29 част
Приключенията на едно селско момиче: Защо телетата и кравите мучат / 30 част
Приключенията на едно селско момиче: Как работим в екип / 31 част
Приключенията на едно селско момиче: Сигнали от кравата / 32 част

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here