Производство на месо от едър рогат добитък – 2018 г

0

По време на изложението СТЕКСП 2019, много от изказващите се, повдигнаха въпросът за клането на животните. Съвсем правилно, защото тези фермери разчитат основно на приходи от месото. В много области няма кланици за ЕРД, ваксинирането против Нодурален дерматит също носи проблеми, клането на животните има цикличност, камионите на мургавите бизнесмени също „вършеят” из фермите. В едно от изказванията се чу, че 80% от търговията с телета е в Сивата икономика. Страшно звучи нали. При това положение фермерите са раздвоени – едните искат спазване на правилата, другите ги устройва ситуацията. Няма да казваме, че изисквания от всякакво естество  колкото искаш, но изисквания за подпомагане на бизнеса, поне административно няма. Например подвижни кланици, за клане на място проблемни животни. Няма подвижни кланици, но има зелената ливада, ченгела и найлоновия чувал.

Какво се казва в доклада на Агростатистика – “Дейност на кланиците за червенo месo и производство на месо в България през 2018 година”.

През 2018 г в България са действали 79 кланици, броят им е с две в повече от 2017 г, от които 43 са и за клане на говеда. Кланиците за говеда са разположени равномерно в шестте района на страната. С най-голяма производителност са кланиците в Южен централен район и Северен централен район. С най-ниски обеми са кланиците в Югозападен и Южен централен район. Както казахме, в някои области няма такива специализирани кланици, вследствие на което бизнеса – говеда за месо определено се затруднява. Например в Бургаска и Ямболска област няма кланица за ЕРД, а именно там са едни от най-мощните месодайни стада.

Производството на говеждо месо – кланично, определено е  малко – едва 7 257 т, което е с 219 т по-малко от 2017г. /това е месо излязло от кланиците./ Погледнато статистически, пада се по  килограм говеждо годишно на човек.
За какви традиции за консумация на говеждо месо, за какъв износ може да се говори.

Какви категории телета са заклани през 2018 г: телета до 1 година – 3 9030 бр, юници и крави – 22 220 бр. други говеда –  8070 бр.
Или общо за годината са заклани 34 220 бр животни ЕРД.
Интересни са цифрите от статистиката. Телетата до 12 месечна възраст са влезли в кланиците със средно живо тегло от 309 кг, юниците и кравите на 487 кг и другите говеда на 438 кг.

Интересна е цифрата за закланите говеда по стопанствата. За 2018 г тя е 79 300 бр от които, на младите телета и телета делът е 66 500 бр.

На практика в кланиците се колят едва 30% от говедата определени за клане.

Тези телета са били заклани при средно живо тегло от – 203 кг. Другите говеда са заклани на ср.ж.т от 405 кг. След като съберем кланичното месо произведено в предприятията и това по стопанствата /друг е въпроса как е реализирано/ ще разберем, че производството ни годишно на говеждо месо – кланично е 16 336 т. Това е с  1446 т по-малко в сравнение с 2017 г. Колко месо трябва да получаваме официално годишно всеки може да си сметне сам.

През 2018 година вътрешното потребление на червено месо намалява с 1.9% в сравнение с 2017 година. През 2018 година нараства износът на говеждо месо и е в рамките на 2950 т. Вносът 10 937 т. с други думи, страната задоволява нуждите си от говеждо месо на 67%. Да не забравяме, че тук влиза и едно виртуално месо произведено във фермите.

Трудно може да се направи анализ на ситуацията. Не се знае колко от говедата са от специализирани породи за месо, колко са от крави с бозаещи телета, от млечен сектор. Нямаме и износа на готови продукти от месо. Количество, което го няма в канчето на нашия потребител. Плащат ли се данъци за тези 79 300 бр. заклани телета по стопанствата и още куп справки за да има един качествен анализ за да се знае какво се прави.
Всъщност нищо ново не казваме.
Това бе казано по време на СТЕКСП 2019 г.

Тоня Мишева

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here