И в Литва генотип на женските животни

0

Водещите евродържави,  по отношение генотипизиране женските животни от ЕРД работят отдавна по тези въпроси. Дори през последните години дадоха на американците резултатите от  изследванията си, които провеждат.

Американците, като истински бизнесмени пък им изчисляват най-различни развъдни стойности. Последните години, нова група европейски държави, започнаха да провеждат генотипирането. Същото се извършва сега в Ирландия, Полша, Австрия, Швейцария. Оказа се, че и Литва е влязла в такава програма през 2016 г.

Вероятно идва и нашия ред. Ако не, ще бягаме след Хърватска и Румъния.

KuhVision: Успешни междинни резултати

На 1 юли 2016 г в Литва  стартира проект KuhVision за геномното типизиране на женските животни,  като съвместен проект на германските организации за развъждане на Холщайн. Целта беше да се изгради геномна услуга за животновъдите, предоставяйки им добър инструмент за управление на стадото.

KuhVision вече е взел  проби от над 140 000 крави за ДНК анализ. Повече от 100 000 от тези крави вече имат диагностична информация за здравето  и копитата.

Желанието на фермерите за участие в геномното изследване  на кравите е непрекъснато и голямо.
Това не е изненадващо.
Предимствата за собственото им управление на стадото са безспорни, тъй като земеделският стопанин може да взема много ранни решения за подбор в стадото на младите говеда и по този начин може бързо и конкретно да повиши нивото на стадото във всички области.

Резултатите на  KuhVision също допринасят за по-нататъшния успех на проекта. След събирането на данни за новите характеристики, от април 2019 г. е възможно да се изчислят преките развъдни стойности в областта на здравните характеристики.
Друг продукт от KuhVision и неговите предшественици са стойности за болест на Mortellaro (DD контрол ). Тези развъдни стойности са много добре приети и помагат не само при подбора на бикове, но и при вътрешния подбор.

Перспектива

Типизирането на стада е неизменна част от съвременното животновъдство и незаменим инструмент за управление. Днес почти 15% от всички крави от родословните  книги са генотипизирани  и делът  им ще продължи да се увеличава. Директният подбор чрез здравния индекс RZGesund гарантира най-висок напредък в размножаването.

 Източник: BRS 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here