Здравите крави са продуктивни

1

време за прочит: 8 минути

Говедовъд има огромното удоволствие да ви представи една статия на актуална тема, надяваме се, че тя ще бъде още по-полезна за вас, с професионалните коментари на експерт говедовъда Тодор Арбов.

Светът днес изглежда, че се движи с все по-бързи темпове. Земеделието е виждало и по-трудни времена за своите печалби и устойчивост. Този натиск може да повлияе на вашите решения при проектиране, изграждане или модифициране на млечните съоръжения, оказващи влияние върху комфорта на кравите.
Осигуряването на адекватна комфортна среда за кравите има пряко въздействие върху производството на мляко, здравето, размножаването, дълголетието и рентабилността. В тази статия ще се фокусираме върху някои от ключовите области, като дизайна на помещенията, леглата, пренаселеността и подовите настилки.

Нека да поставим нещата в перспектива. Един средностатистически възрастен мъжки изисква приблизително 1800 до 2400 калории на ден, за поддръжка на живота му. А крава произвеждаща 45 килограма мляко изисква повече от 40000 калории на ден.

Съвременната млечна крава заслужава признание и уважение, тъй като работи значително по-усърдно, от който и да е високо ценен спортист. Ние трябва да си свършим работата, за да посрещнем нейните нужди от храна, управление и работна среда, на които я подлагаме 24 часа 7 дена в седмицата.
Комфорта на кравите може да бъде описан, като отсъствието на страх, болка, глад, жажда, травми / смърт. Това се отнася за всички възрасти на селскостопанските животни не само на млечните крави. Това със сигурност не е нова концепция.

Разпределение на времето

Единственото нещо, в което можем да бъдем сигурни е, че има само 24 часа в едно денонощие. С това на ум, ние трябва да разпределим времето на кравата по най-добрия начин.
Трябва да се фокусирате върху гледната точка “време бюджет”, за да получите по-добра представа за това как кравата прекарва времето си през цялото денонощие. Ключовите измервания на поведението са насочени към: времето за лежане, хранене, пиене, доене, престой в алеите и обора.
Целта е да се увеличи времето за почивка и хранене на по-продуктивните крави. Другите дейности отделящия от тях, като например времето за престой в огражденията, 2 или 3 издоявания и времето за достигане до доилната зала.

Тодор Арбов: Важно е да се знае, че кравите произвеждат мляко само когато лежат и преживят. От гледна точка на продуктивността останалото време е изгубено. Ще икономисате доста време ако поставите поилки на изхода на доилната зала по протежение на стената. Кравите изпитват остра жажда веднага след доенето и тези поилки им дават възможност да я утолят веднага. Кратността на доене също крие големи възможности за икономия на време. От икономическа гледна точка, особено при ниски цени на млякото, няма никакъв смисъл от трикратно доене до достигане на поне 10 хиляди литра мляко за лактация. При трикратното доене се увеличават с 50% разходите за труд, електроенергия в доилната зала, вода, дезинфектанти, резервни части, амортизацията на доилната зала и амортизацията на вимето. Значителна възможност за икономия на време е и намаляването или пълното елиминиране на технологичния престой на кравите в други помещения, освен в оборите и доилната зала. Тази възможност ще разгледам по-долу в раздела за дизайн.

Невъзможността за получаване на необходимата почивка може да доведе до увеличаване на куцотата, която има значително въздействие върху производството на мляко и възпроизводството. Стадата с повишена куцота имат:

    • Увеличение на сервис периода с 14 дни
• Повишен процент на бракуваните крави – от 5,1 до 15,7%

Постеля

Количеството и вида на постелята, може драстично да повлияе на ползването й и общото време на лежане. Лошата постеля намалява времето за лежане, което увеличава застояването по алеите и боксовете, причинявайки повишаване на куцотата.
Независимо от използването на слама, дървени стърготини или други материали, ключът е в достатъчността им.
Обилни количества трябва да бъдат добавяни в боксовете периодично, при ежедневното почистване на замърсените легла. Добрите постели (минимум 10 кг), често могат да преодолеят някои проблеми на дизайна на помещенията, които нормално биха представлявали повече от проблем.
Важно е да се отбележи, че матраците не са заместител на постелята. Те могат да позволят известното й намаляване, но все пак трябва да има достатъчно постеля за осигуряване на адекватен комфорт и за запазване на боксовете сухи.
Времето, прекарано в лежане и броя на ляганията се увеличава значително при поставяне на  да 7,5 кг постеля върху дюшеците. Наблюденията в тази област показват, че кравите могат да получат охлузвания по време на лежане, ако постелята върху дюшека е недостатъчна.

Тодор Арбов: Задължително трябва да има поне 2-3 см постеля върху матраците за да се предотврати триенето на ставите в твърда повърхност и така да се предпазят кравите от бурсити и куцота. При постеля без матраци в никакъв случай не трябва да се допускат дупки в леглата. Желателно е подравняването на такава постеля 2 пъти на ден по време на доенето и раздаването на допълнителна постеля 2 пъти на седмица.

Дизайн

Налице са значителни подобрения през последните години в дизайна на боксове, целящи да предоставят по-голям комфорт на кравите. проучванията на поведението животните, включващи видео наблюдение са мощни инструменти за обучение.
Тези проучвания са довели до създаването на нови дизайни и въвеждането на подобрения в  размерите, насочени към повишаване на комфорта. Отново, целящи увеличаване на времето за лежане.

Тодор Арбов: Правилната планировка и дизайн на оборите за различните групи животни е не само от значение за подобряване на комфорта, но може да икономиса много непродуктивно време на кравите и от там да увеличи млечната продуктивност. Оборите с 4 реда легла (по два от всяка страна на хранителната пътека) струват по-скъпо от тези с 6 реда легла – себестойността на едно скотомясто е с 17% повече. Но при еднакви условия на хранене и гледане кравите в 4 редните обори дават 1 тон повече мляко на лактация поради по-добър комфорт, по-добра естествена вентилация, по-лесен достъп до хранителната пътека и по-малко проблеми с възпроизводството. Тъй като при 4 редните обори има достатъчен хранителен фронт, даже и при монтирани фиксатори, почти всички ветеринарни и зоотехнически операции се извършват по време на храненето на кравите веднага след доене и не се губи допълнително непроизводствено време на кравите за престой в други помещения. Като правило оборите за първата третина от лактацията до доказване на бременност на кравите се проектират с 4 реда легла и фиксатори, а след това бременните кравитесе преместват в обори с 6 реда легла без фиксатори на хранителната пътека. При планировката всеки обор е разделен на 4 секции (на кръст) като едната от секциите е предвидена за първотелките, където леглата са по-къси и по-тясни.

Най-икономичното и най-доброто решение за комфорта на сухостойните крави са обори с дълбока постеля, където кравите се държат в групи по 8-12.

За обобщение относно дизайна може да се каже, че 4 редните краварници дават много по-добра възможност за правилно управление на технологичните процеси, което води до по-ефективно използване на времето на кравите и от там и по-висока продуктивност.

Пренаселеността

Друг ключов момент, на който трябва да се обърне внимание е пренаселеността и потенциалното й негативно въздействие върху комфорта на кравите. Има много мнения по въпроса за това, че голямата пренаселеност е приемлива.
Приемливата пренаселеност зависи от индивидуалния експлоатационен режим и се засяга от неща, като дизайна, пространството за крава, квадратен метър на крава със среден размер, броя на издояванията, времето за престой в боксовете и т.н. . Пренаселеността може да доведе до:

• Промени в поведението на хранене
• По-голяма агресия и местения на хранилките
• Намалено време за почивка
• Увеличен брой бездействащи животни в алеите
• Намалено преживяне
• По-малко мляко
• Нисък процент на млечните мазнини
• Повишена куцота
• Първескините и куците крави са най-засегнати
• Намаляване на възпроизвеждането

Тодор Арбов: Пренаселеността има особено голямо значение в началото на лактацията. Желателно е през първите 20 дни след отелването натоварването на леглата да е не повече от 80% (на 100 легла – 80 крави), което значително ускорява възстановяването им след отелването. През следващия период до доказване на бременност кравите се държат в обори с натоварване 90%, което влиея положително за скъсява сервис периода. За компенсация на отнетите легла, след доказване на бременността до края на лактацията кравите са в обори с натоварване от 110%.

Подови настилки

Подова повърхност може да стресира, кравата, ако не е достатъчна. Кравите трябва да имат възможност да ходят нормално, без страх от подхлъзване. Този страх може да навреди на възпроизводството и да увеличи куцотата и нараняванията. Набраздени настилки, пясък или гумени подови настилки са полезни за подобряване на сцеплението.
Подове могат да имат и твърде голямо сцепление, както понякога се случва при новия бетон. Острите ръбове или прекомерно неравните повърхности трябва да се избягват, тъй като могат да увеличат износването на копитата или да предизвикат разделяне по линията.
Области, върху които трябва да се фокусирате, ако обмисляте полагането на каучукови настилки са площта на боксовете, доилната зала и размера на помещението за хранене.
Необходимите квадратни метри за крава, са важна величина, когато се оценяват помещенията за комфорт на кравите. Животните имат нужда от достатъчно площ, за да се движат свободно, без претоварени райони.

Тодор Арбов: Стандартното нарязване на подовете в краварниците и коридорите (ако няма гумена настилка) е с надлъжни успоредни канали с размери 1см х 1см (ширина х дълбочина) и разстояние между каналите 10 см.

Помещението за хранене може да има достатъчно пространство и боксове, но въпреки това да не разполага с необходимото пространство за алеите. Обърнете внимание на ширите на алеите, броя на пресичанията им, ширина на пресечните точки и пространството около поилките.
Качеството на светлината и въздуха
Област, която не трябва да се пренебрегва е работно място на кравата. Има ли добро осветление и достатъчно качествен ли е въздуха? Необходимостта от осветление за кравата е обвързана с времето и интензитета на осветеността. Основно правило е, тя да бъде достатъчно ярка, за да четете вестник и с продължение от 16 часа светлина с 8 часа тъмен период.
За определяне качеството на въздуха, трябва да се вземат предвид: миризмата, газовете, влажността, скоростта на вятъра, коефициента на заместване, промените и регулирането на температурата. Лятна вентилация извървя дълъг път през последните години с появата на тунелните вентилационни системи. Вентилацията в студеното време, често остава предизвикателство при застоялия въздух и високата влажност.

Тодор Арбов: За качеството на въздуха трябва да се спомене изключителната важност на естествената вентилация през зимата. Билото на покрива трябва да е отворено по цялата дължина. Отворът е с ширина 60 см при 4 редните обори, 80 см при 6 редните обори и е покрит с рабицова мрежа, която замръзва от влажния въздух при много ниски външни температури и автоматично затваря краварника за да не замръзва торът. Старничните щори (стените на обора) никога не се затварят до горе, а се оставя отвор 15 см при 4 редни обори и 20 см при 6 редни обори, като при тях се поставя и рефлекторна дъска с наклон 45 градуса, за да се предотврати директното попадане на студен въздух върху третият ред крави до стената. Студеният въздух влиза през страничните отвори, затопля се и излиза през “комина”, увличайки със себе си и амоняка. Това е единствения начин за работа на вертикалната вентилация през зимата. За правилна лятна напречна хоризонтална вентилация оборите трябва да са разположени достатъчно далече един от друг (разстоянието между тях да е на-малко 3 пъти височината им , измерена в билото). Страничната им височина трябва да е минимум 4 метра, а бетонният страничен бордюр с височина само 30 см, за да може естествената напречна вентилация да премахва амоняка от обора.

Осветлвнието е друга голяма тема в млечното говедовъдство, на която в България се обръща много малко внимание. Трябва да се знае че от правилното осветление зависи 7-8% от млечната продуктивност и влиянието му върху възпроизводството също е голямо. За да гарантирате препоръчаните 16 часа светлина за лактиращите крави, най-добре е да се монтира система от таймер и фотореле, която не само автоматизира процеса, но води и до съществени икономии на електроенергия. Това е единствения начин за избягване на нежелани грешки (човешкият фактор), тъй като и по-къс и по-дълъг светлинен ден водят до смущения в производството на мелатонин, хормон който участва в регулирането на редица други хормонални процеси, свързани с производството на мляко и репродукцията.

Обобщение

Необходима е постоянната осведоменост за комфорта и неговото въздействие върху кравите, както и за изгодното използване на млечното стадо. Липсата на достатъчно комфорт стресира  животните с отрицателни последици върху ефективността им намалявайки производителността.
Трябва да се сложи правилният фураж пред правилната крава. Крава, живееща в дискомфорт не е “правилната” и никаква оптимизация на дажбата няма да помогне.
Предизвикателството тук е дали фермата осигурява нужния комфорт на животните, за да премахне стреса им и за да им позволи да достигнат пълния си потенциал.

В края на краищата здравите и щастливи крави са по-продуктивни.

Тодор Арбов: Може лесно да проверите общия комфорт на обора, като 1 час след доене (и хранене) преброите заетите легла във всяка секция – трябва да са минимум 80%, за да може да се говори за нормален комфорт на кравите.

 

 

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here