Къде колко мляко се произвежда на час

0

През последните години непрекъснато се говори за себестойност на килограм мляко. Доста държави вече имат програма за тези сметки и на всеки три месеца получават информация за себестойността на произведеното в техните ферми за мляко. Руснаците, които вече изпълняват амбициозна програма за създаване мощен сектор мляко, пък имат програма за ежемесечно изчисление на себестойността на млякото.

В момента в света се работи по нов показател за наблюдаване икономиката на производството на мляко в говедовъдството.  Това е средното производство на мляко за един час от една ферма килограма мляко за отработен час.

Според IFCN (Международна мрежа за сравнение на земеделски производители), мрежата сравнява разходите за производство на мляко между европейските страни и други страни износители на млечни продукти.

На първо място по този показател е Дания с производство на 450 кг мляко на час  от ферма. Това се дължи на структурата на датските ферми за мляко и често високата степен на автоматизация, вследствие на което и производителността е голяма. На второ място се нареждат холандските млечни ферми произвеждащи средно по 240 кг мляко на час. Във Франция, Германия и Ирландия  млечните  ферми произвеждат между 100 и 200 килограма мляко за отработен час. В една типична полска ферма производителността на труда е значително по-ниска с 20 килограма мляко, доставено за един отработен час.

Интересното е, че в тази класация, аржентинските млечни ферми имат 100 килограма мляко за един отработен час. В Австралия и Нова Зеландия производството на мляко възлиза съответно на 260 и 340 килограма мляко. Фермите  в САЩ постигат производителност на труда от 400 килограма мляко за отработен час.

Простата сметка която направихме показва, че у нас производителността е около  20 кг мляко на час средно за ферма в страната.
🙄

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here