“АлфаВет” ЕООД – Уред за разраждане на крави с метална глава. Съвети за сезона на отелването

0

Повече информация –

ТУК

Съвети за сезона на отелването

В повечето случаи на затруднения при раждане, телето може да бъде изтеглено на ръка, след като предварително бъде коригирано всяко негово неправилно положение. Понякога обаче, се налага използването на механичен уред, след като е сигурно, че манипулацията може да бъде извършена безопасно . В случаите когато се налага да окажат помощ при израждане, стопаните трябва да имат три основни цели:

– израждане на живо, жизнеспособно теле

– запазване здравето на кравата и хуманно отношение към нея

– опазване на репродуктивното здраве на кравата и способността й за последващо размножаване.

Повечето експерти твърдят, че не трябва да се прилага по-голяма сила от тази на двама силни мъже, които дърпат с ръце. Но ако сте сами по време на разраждането, механичният уред е идеалният вариант за генериране на необходимата сила. Ако предните крака на телето са кръстосани , това обикновено е знак, че то е голямо и се очаква раменете му да се заклещят в таза на кравата. Това може да бъде един от случаите, в които е подходящо използването на механичния уред за разраждане.

Има няколко важни стъпки за правилното израждане на телето. Когато оказвате помощ , никога не дърпайте непрекъснато с пълна сила. Дърпайте само когато кравата се напряга (напъва) и почивайте, когато тя почива.

Правилното поставяне на въжетата или веригите е от решаващо значение, за да се предотврати нараняване на телето. Поставете едната примка на въжето над ставата, а втората под нея, за да има две точки на дърпане. По този начин се разпределя налягането , така че то да не е само на едно място. Уверете се , че родилните пътища са достатъчно разширени, преди да дърпате, ако не – движете се бавно и дърпайте леко и постепенно, като същевременно обилно ослизявате с гел за разраждане.

Ако постигнете напредък и краката на телето преминават, значи шийката на матката се разширява и най-вероятно разраждането ще протече нормално. Ако почувствате, че оказвате прекалено голямо напрежение върху телето, спрете и преценете ситуацията. По-лесно ще бъде, ако кравата е легнала на една страна. Това прави контрола върху уреда по-добър , а и кравата може да напъва по-ефективно.
Когато главата на телето излезе през вулвата, може да спрете с дърпането за известно време , за да изчистите слузта от ноздрите на телето. След това е добре главата да се натисне леко надолу (в посока краката на кравата), така че тялото на телето да образува дъга, както при естественото раждане. Този натиск не трябва да се упражнява твърде дълго, тъй като може да се нарани гръдния кош. Ако дърпате телето само направо, се оказва неестествен натиск върху гръбнака му и това може да доведе до парализа.

Една често срещана грешка е да се остави телето да виси от кравата ( ако тя е права) или телето да стои с главата надолу след раждането, мислейки че това ще помогне за изтичането на течностите от дихателните му пътища. В тази позиция стомахът притиска диафрагмата и за телето става още по-трудно да си поеме дъх.

Най-важното, което фермерите трябва да научат за отелването, е кога да потърсят специализирана помощ. При проблемни раждания, продължили повече от 30 минути е време да преоцените действията си. Фетотомията и секциото са най-честите решени, но в някои ситуации трябва да се обмисли и евентуална евтаназия.

Чести грешки, които хората правят, използвайки уреда за разраждане е да опитват да изтеглят теле, което не може да бъде извадено вагинално. Обикновено в тези случаи телето е прекалено голямо или тазът на кравата е малък. Друга грешка е да се работи твърде бързо , което може да доведе до вагинални и маточни разкъсвания при кравата или до наранявания на телето. Чести са и проблемите с крайниците на новородените поради силното теглене.

Въпреки че уредът за разраждане може да бъде незаменим помощник при усложнения възникнали по време на родилния процес, не забравяйте, че човекът, който борави с него трябва да е добре обучен и да подхожда с внимание и отговорност.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here