Дания – ще се коли във фермите

0

Датските животновъди, които предпочитат да колят говеда, прасета, овце или други животни в собствената си ферма, вместо в кланицата, могат законно да направят това от 1 януари 2020 г.

Само някой да не си помисли, че точим ножа на бруста, колим, дерем и печем. Няма такъв филм. Животното може да се заколи във фермата по причини залегнали в наредбата и след това, трупът в рамките на определено време, трябва да бъде занесен в най-близката кланица за преработка. Само животните определени за домакинството, остават след клането във фермата. И всичко това, става под лекарски контрол. Другият начин е клане в подвижни кланици.

Както, наскоро каза министърът на земеделието на Дания:
– „Това изисква създаването на подходяща зона във фермата, където в разрешено клането и може да се колят и обезкръвяват  животните, преди да бъдат изпратени в кланицата за преработка. Най-важното за мен беше, че фермерите имат възможността да колят животните си във фермата, без да правят компромиси с продоволствената сигурност“.
Министърът посочи, че кланицата трябва да отговаря за осигуряването на добро състояние и хигиената на животните. Клането също подлежи на проверка от Датската администрация за ветеринарни и хранителни продукти.

В Дания клането извън кланица е разрешено само ако животните са претърпели произшествие и не могат да бъдат транспортирани поради причини за хуманно отношение към животните. Има и изключения за „много буйни животни“, които са застрашени да наранят себе си или хора при транспортиране до кланицата. Освен това, така нареченото домашно клане за собственото домакинство остава позволено.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here