Производството на един килограм био мляко струва 60,29 цента

0

От няколко години си говорим, че трябва да имаме себестойност на млякото, за да може когато се наложи с предварително подготвени „инструменти”, да се предотврати фалита на ферми или свръх производство. Засега имаме само цитирането на себестойности от фермери, което е несериозно.
Какво правят другите.

Германските фермери, не са по-различни от другите фермери. Както нашите фермери искат да се включат в програмите за селекция, така немците се включват в програмите на биологично мляко.
Защо. Ами то е ясно.
Малко повече работа и повече пари за кг мляко и това придружено с голяма търсене.

Непрекъснато нарастващото търсене на биологични продукти мотивира много млекопроизводители в Германия и Европа да превключат стопанствата си. Нарастващото пазарно значение на био мляко също непрекъснато увеличава търсенето на информация за сектора. Важният аспект на цената на биологичното производство на мляко сега е изследването „Изчисляване на разходите за производство на био мляко в Германия“

Общите производствени разходи за 2018/19 година са 71,89 цента на килограм био мляко. От това впоследствие се приспадат субсидиите, които се разглеждат като оперативен доход. Това е 60,29 цента на килограм в краен резултат .

За Европейския съвет за мляко, информацията за разходите е от съществено значение за получаване на реалистична пазарна картина. “Ако сравним разходите от 60,29 цента с цената на биологичното мляко в момента от 47,40 цента, бързо става ясно, че няма възстановяване на разходите дори за производителите на био мляко.” Само 79 процента от производствените разходи, направени в стопанствата, са покрити от цената. За да покрият всичките си разходи, включително справедлива заплата за работата си, производителите ще се нуждаят от още 16,34 цента за килограм произведено био мляко.

 Настоящото проучване, планира да се актуализира ежегодно, предоставя важна информация на всички участници на пазара: Анализът е важен за немските производители на био мляко. И, разбира се, също така показва на млечната промишленост, какви разходи са свързани с производството и какво в крайна сметка трябва да се отрази в цената на производителите”.

Трите асоциации, участващи в проучването, заявиха: „Потребителите, които нарочно купуват био продукти, със сигурност очакват, че техните пари  ще гарантират покриване на разходите и справедливо възнаграждение за производителите на био мляко.
Тази идея е широко разпространена и в млечната промишленост. Представеното проучване разкрива реалната ситуация и доказва, че за съжаление това не е така. Много хора искат производството на биомаса да бъде ориентирано към бъдещето и да е устойчиво. Тогава обаче икономическата основа – и това е цената на био млякото – трябва да бъде проектирана така, че идентифицираната разлика в цените на млякото да бъде премахната. Само с действителна цена на млякото, покриваща разходите, селските ферми за биологично животновъдство също могат да бъдат устойчиви и да съществуват устойчиво. “

Това изчисление е представително за икономическата ситуация на 4800 биологични млечни ферми.. Оценката изключва странични ферми и смесени стопанства с акцент върху млекопроизводството.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here