Беларус – 7-ма по производство на мляко в Европа

0

Говедовъдството на Беларус върви напред. През 2020 г ще се произведат над 9 млн.т краве мляко.
Страната се нарежда на седмо място по производство на мляко в Европа, и дестинациите в които се изнася млечната продукция на страната, са вече 85.

Беларус е мляко

Зад големите успехи в земеделието, стой самият президент Лукашенко. Който здраво контролира всички сектори на икономиката, и особено селското стопанство. Преди една година уволни дори един министър и един губернатор, защото при посещението си в кравеферма видял, че  хигиената не е била на ниво. Амбициозната му програма за пълна реставрация на всички кравеферми завърши тази година и сега се започва работа по осигуряването на фураж за животните – става дума за качествен фураж.

Русия без сухо мляко – отговорът на Беларус
В Беларус 507 ферми с повече от 5 тона мляко от крава
БЕЛАРУС – 9 200 000 тона мляко за една година
Още за „Чудото Беларус”
Чудото Беларус
Беларус изгражда пет селскостопански града във Венецуела
Беларус – Китай: Проект за 1 000 000 000 долара
Коя си ти – Беларус 

През VII век днешните земи на Беларус са заселени със славянски племена. От 14 до 20 век последователно е била част от Литва, част от Полша и Руската империя. От 1922 г. до 1991 г. Беларус е съюзна република в състава на СССР. През 1991 г. е провъзгласена за независима република. Това е една от най-тежко пострадалите от Втората световна война държави – една трета от населението ѝ загива, а половината ѝ икономически ресурси са унищожени. Беларус обявява независимост от СССР през август 1991 г. и повежда самостоятелна политика.

Три години по-късно Александър Лукашенко става неин президент. За разлика от другите източноевропейски страни, в Беларус не са проведени икономически реформи, ориентирани към ускорено развитие на пазарната икономика, и стопанският живот е доминиран изцяло от правителството. След разпада на СССР, Беларус се ориентира към системата на „пазарния социализъм“, като частната собственост е позволена, но държавата може да оказва голям контрол върху икономиката и управлява директно цените на стоките. Социалната и административна система са на практика непроменени от времето на СССР.

Беларус не позволи продажбата на крупните национални компании и разработването на полезните изкопаеми от чужди фирми, като по този начин успя да запази стабилност и да се развива икономически, като е конкурентноспособна на останалите европейски държави.

Беларус има площ от 207 600 km² с обща дължина на границите 3306 km. Граничи с 5 държави – Русия на изток, Украйна на юг, Полша на запад, Литва на северозапад и Латвия на север. Страната няма излаз на море. Около 40% от територията ѝ е покрита от гори и значителна част от нея е заета от блата и мочурища. Беларус е предимно равнинна държава. В южните си части е покрита със смесени гори, в които се срещат много ценни горски видове и диви животни.
Съществуват значителни залежи на нефт и газ. Извличат се най-вече гранит и варовик. Има голямо наличие на торф, който е от голямо значение за земеделието. Средното количество валежи за годината е от 550 до 700 mm, климатът е умереноконтинентален. Зимите са много студени, със средна температура от –6 °C, а летата са прохладни и влажни, със средна температура от 18 °C.
Беларус има около 10 800 езера.

По население, около 10 млн жители, Беларус заема четвърто място сред страните от ОНД, след Русия, Узбекистан и Казахстан. На територията на страната живеят представители на над сто народности. Основната част са белоруси (3/4 от общия брой), руснаци, поляци, украинци и др.

Благодарение на силната си обвързаност с Русия, икономическата ситуация в страната може да се характеризира като стабилна. От бившите съветски републики Беларус е на пето място по БВП на глава от населението ($12 000) след Балтийските държави и Русия.
Икономическият растеж на Беларус е на едно от първите места в Европа. На Международния валутен фонд за ограничаване на ефектите от кризата, белоруската рубла е девалвирана с 20%, а контролът върху фискалната и монетарна политика е затегнат.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here