И Австралия ще контролира цените на млякото

0
Преди известно време писахме за един проект в Германия и Холандия, относно постигане баланс на изкупните цени на суровото краве мляко.

След себестойността идва ред на ценообразуването

 Днес и австралийците стартират с подобен проект, всъщност хората искат да запазят фермите си, защото за тези, които продадат – няма връщане назад.  
Анализаторите също работят по въпроса и тяхната прогноза е с минус 10 000 стопанства след 2022 година.  

Ние сме още в играта на субсидии, и управляващите, които и да са те, ни хвърлят едни милиони, от които цифри главата да ти се замае.
Фермерите и те станаха експерти по усвояване  на субсидиите и някои други проекти. 
Продукцията обаче я няма, поне така показват справките.

Какво правят австралийците, някои от действията им се прилагат и във наши ферми.

Австралия въвежда задължителен кодekс за млечния сектор, за да помогне фермерите да договорят справедлива цена за своите продукти.

Задължителният кодекс за млечнитe продукти беше препоръчан от Австралийската комисия за конкуренция (ACCC) през 2018 г., след като организацията проведе проучване, което разкри дисбаланс в отношенията между преработвателите и фермерите. Ръководството на отдела посочи, че производителите на готови продукти често променят цените не в полза на стоковия сектор.

„Установихме липса на прозрачност в договорите и ценообразуването, което ограничава способността на земеделските производители да сравняват оферти от различни преработватели и следователно намалява конкуренцията. Стигнахме до извода, че задължителният кодekс е най-добрият начин за решаване на системни проблеми, така че, се радваме, че най-накрая ще започне да работи.“

Отделът, който ще бъде отговорен за прилагането на кодекса, ще влезе в сила на 1 януари 2020 г.   Според министъра на земеделието на Австралия, програмата е разработена и съгласувана с представители на индустрията в осем млечни региона и ще подкрепи фермерите в цяла Австралия.

„В съответствие с обратната връзка, получена от млекопроизводителите, програмата забранява ретроспективното намаляване на цените“
Освен това предотвратява едностранните промени в ценообразуването, с изключение на специално предвидени извънредни обстоятелства.

„Недобросъвестните преработватели ще бъдат глобявани за нечестни промени в цените или ако не позволяват на земеделския производител да се премести в друга компания.“

Във връзка с натиска върху австралийските млекопроизводители, ще им бъдат предоставени безвъзмездни средства за намаляване на енергийните разходи, ще бъдат предоставени правни съвети и ще бъдат създадени земеделски кооперации. 12 месеца след създаването на програмата ще бъде извършен анализ за неговата работа.


Ако нашите фермерски организации не се обърнат към нашата комисия за нелоялна конкуренция, сигурно имаме такава, това означава, че са доволни от сегашната ситуация и нямат проблем с ценообразуването.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here