Пречистваме водата

1

Преди 20 години преспахме в един хотел в Хесен-Германия. Сутринта имаше малко тържество и разбрахме, че се открива локална инсталация за пречистването на използваната вода в баните и същата щеше да се използва за отопление и поливане. Минаха години, водата взе да става кът и се стигна до използването на вода след пречистване за поливане в растениевъдството. Ако някои си мисли,  че това е проста работа много се лъже.

ЕС предприема нови мерки за намаляване на риска от недостиг на вода за напояване на културите. Постоянните представители на държавите-членки към ЕС одобриха в сряда на 18 декември временното споразумение, постигнато с Европейския парламент, за регламент за улесняване на използването на пречистени градски отпадъчни води за напояване в селското стопанство.

 Благодарение на новите правила. Европа ще може да се адаптира към последиците от изменението на климата. Регулацията, която е напълно в съответствие с кръговата икономика, ще подобри наличието на вода и ще насърчи нейното ефективно използване. Осигуряването на достатъчно количество вода за напояване на полетата, особено през горещите и сухи периоди, може да помогне за предотвратяване на загубите на реколтата и недостига на храна.

Тъй като географските и климатичните условия се различават значително в различните държави-членки, държавите-членки могат да решат, че повторното използване на водата за напояване на селското стопанство в част или на цялата й територия не е подходящо.

Държавите-членки могат също така да решат да използват водата от оползотворяването за други употреби, като повторна употреба на промишлени води и по причини за отдих и околната среда.

Предложението включва строги изисквания за качеството на водата за многократна употреба и нейния контрол за осигуряване опазването на здравето на хората и животните, както и опазването на околната среда.

Опазването на водните ресурси чрез повторна употреба на вода ще бъде обект на кампании за обща осведоменост в държавите-членки, където водата за възстановяване се използва за напояване на селското стопанство.

Много държави-членки имат дълъг и успешен опит в използването на вода за различни цели, включително за напояване на селското стопанство. В сравнение с алтернативните методи за водоснабдяване, като воден транспорт или обезсоляване, повторната употреба на вода е по-екологично.

 На 28 май 2018 г. Европейската комисия прие предложение за регламент относно минималните изисквания за повторна употреба на вода в контекста на прилагането на Плана за действие за кръговата икономика. Европейският парламент прие своето становище по предложението на 12 февруари 2019 г. Съветът прие своята позиция (общ подход) на 26 юни 2019 г.

Преговорите с Европейския парламент започнаха на 10 октомври и завършиха на 2 декември с временно споразумение, потвърдено от постоянните представители на държавите-членки към ЕС, което отваря пътя за официалното приемане на новите правила през 2020 г.

Тоня Мишева

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here