Законът за ветеринарно-медицинската дейност

1

Предстой дебатът за промените в Закона за ветеринарно-медицинска дейност. Процедурата е спазена. Проведоха се срещи с браншовите организации, имаше работна група при МЗХГ, мина и едномесечния задължителен срок за обществено обсъждане на проекта за промяна на Закона.
Проявена бе голяма активност, което показва, че този Закон е от изключителна важност за животновъдството ни.
Постъпили са  писма от 16 организации и потребители с предложения, допълнения и неодобрения относно проектът.

Всичко това показва, че нещо не е наред с ветеринарията у нас. Това се подкрепя и от нещата, които се случват на терена – АЧС, Нодуларен дерматит, Син език, заболяване по птиците и др.
В говедовъдството картинката също не е от най-добрите.
Там си имаме всичко – и мастити, диариите при телетата и още няколко болести. Ясно е, че за всяко едно заболяване, трябва да се изготвят и реализират оздравителни програми. Почти във всички държави от ЕО работят такива програми. В Чехия, преди няколко години имаше програма за борба с мастита, която даде много добри резултати. В много други държави има няколко годишни програми за ликвидиране заболявания при телетата, в Румъния се води борба със Скрейпи, чрез програмата за генотипиране. Подобни програми има в Ирландия.

В Европа започна „разчупване” правилата за клането на животните. В Германия и Нидерландия в момента вървят програми за клане във фермата или дори на пасището. Всъщност това е проблем, от които почват и много от нарушенията. В името да се реализира проблемното животно, което е съвсем нормално, се използват всички лостове – клане, мургавите търговци, тайни продажби и др.

През последните месеци, изпълнителния директор на БАБХ – д-р Желязков даде доста широки интервюта и въпреки това, не можа да се разбере новата визия на агенцията. Какво ще се промени, какви ще са стъпките, които ще ни измъкнат от батака.

Чуваме само оплаквания, че хората не стигат, апаратурата стара, ниско заплащане, създаване на районни лечебници и др.

Нищо не се каза и за  настояща съвместна  работа с другият сегмент във ветеринарното ни обслужване – Българския ветеринарен съюз.
Дори обратното.
С някои предложения за бъдещата дейност на практикуващите ветеринари, отново сякаш се нагнети обстановката. Няма как да се справим с усложнената ветеринарна обстановка, ако двете институции не действат заедно.

Директор Желязков, също направи совалка в страната, като се срещна с ветеринарните лекари. Интересно е имал ли е срещи с фермерите и техните организации. Нали най-важните в случая са фермерите – животните са техни, изпълнението на ветеринарните изисквания трябва да изпълняват пак те, голяма част от таксите, които се събират от БАБХ, отново внасят те.
Животновъдите, уж са водещи, пък никой досега не е ги попитал с какво смятат, че трябва да се подобри ветеринарното обслужване.

При  обществените консултации относно Проектът за промени на ЗВМД има много предложения  с които започваме да ви запознаваме.
Ето едно от тях:

Обединени Български Животновъди: Укриване на животни, които представляват риск за разпространение на заразни заболявания.

Предложение:

В Закона да бъде регламентиран достъпа до животновъдните обекти, а именно:

– Уведомление на собственика за извършване на проверка не по-малко от 24 часа преди посещението.

Мотиви да не се приеме това предложение:

Проверките на животновъдните обекти са елемент на официалния контрол, който се извършва по смисъла на Регламент на ЕО, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.

Съгласно чл. 9 от регламент 2017/625, компетентните органи редовно извършват официален контрол на всички оператори въз основа на риска и с необходимата честота, а съгласно параграф 4 официалният контрол се извършва без предварително уведомяване, освен когато предварителното уведомяване е необходимо и надлежно обосновано за извършването на официалния контрол. По отношение на официалния контрол по искане на оператора, компетентните органи могат да решат дали официалният контрол трябва да се извършва със или без предварително уведомяване. Официалният контрол с предварително уведомяване не изключва официален контрол без предварително уведомяване.

В този смисъл регламентирането на предварително 24-часово уведомяване в закона е в противоречие с изискванията на регламента. Въпреки това в редица случаи се налага предварително уведомяване, с оглед осигуряване на животните в обекта (пасищните животни да не се пускат на паша през деня), което се извършва по целесъобразност.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

1 КОМЕНТАР

  1. Браво, че д-р Желязков е направил желязна Совалка. Къде ли са изчезнали совалките на мама?😱😂🤣

Вашият отговор на Jordan Petkoff Отказване на отговора

Please enter your comment!
Please enter your name here