Новини от комшиите. Румъния – нови задължения за животновъдите

0

Как комшиите решиха въпросът с труповете на умрелите животни, негодни за консумация.

Клаус Йоханис обнародва на 20 декември, Закона за одобрение на правителствената Наредба  относно организацията и провеждането на дейността по неутрализиране на животински трупове и странични животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека.

Според новите разпоредби животновъдите са задължени да обявят в рамките на 24 часа от смъртта на животното ветеринарният лекар на свободна практика. Той от своя страна уведомява местните органи, които  незабавно информират окръжния съвет, който възможно най-бързо съобщава на договорения изпълнител, който има за задача да транспортира за максимум 24 часа телата на умрелите животните до техните неутрализиращи звена.
Според закона, органите на местната публична администрация ще съставят регистри на превози, категории и количества животински странични продукти, изпратени до неутрализиращите звена. Процедурата на сътрудничество между местните съвети и окръжните съвети, съответно Генералния съвет на Община Букурещ, се определя от методологичните норми за прилагане на разпоредбите на наредбата.

Законът влиза в сила след публикуване в Официален вестник.

За Govedovad.com – Костел Чита, Букурещ

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here