Мляко без CO2

0

Все още яйцето не ни е опряло до някъде и гледаме отдалеко на нещата, които се случват на животновъдите в повечето страни на Европа. Така или иначе идва и нашия ред и не е лошо още отсега да се запознаем какво ни чака. Може би сме в по-добра позиция от колегите, защото отглежданите от нас животни не са кой знае, колко много и не замърсяват толкова, колкото в други държави. Ясно е, че ще има много нови изисквания с които вече се сблъскаха животновъдите от Нидерландия, Германия и Франция. Всичко това, засега беше само фиксиране с излизането на няколко хиляди трактора.
Това обаче е само началото.
Ако забелязахте, нямаше кой знае какви претенции по отношение цената на млякото.
Исканията вече са в съвсем друга посока.

Португалците, които са много близо до нас, проведоха първата си конференция в тази връзка.

Около 400 участници присъстваха на Националната конференция за млякото, организирана от португалската асоциация на производителите на мляко.

Във встъпителния доклад се подчерта високата устойчивост и адаптивност на млечните ферми в момента /което звучи много добре/ и  усилията за по-добро управление на животинските екскременти и изграждането на по-ефективни напоителни системи.  Важно да се консумира местно мляко и млечни продукти, тъй като те имат по-добър отпечатък върху околната среда и се подчерта, че „домашното мляко е добро, безопасно и здравословно“.

В панелната дискусия по въпроса „Как можем да увеличим използването на трева при производството на мляко?“ Бяха обсъдени различни стратегии за подобряване на производството, прибирането и поддържането на пасищните земи. Тревата е богат на протеини, източник на фураж за кравите и производителите на мляко, трябва да се инвестира в пасища, за да намалят зависимостта  от вносните фуражи.

Производителите на мляко научиха още „Как да поддържат кравите и да произвеждат мляко в устойчива среда. Представени бяха някои решения за намаляване на метановите емисии на преживните животни, като се добавят определени вещества към фуража или ваксините, за да се намали микробната чревна флора на кравата, така че да произвежда по-малко от тези газове.  Представиха се и примери за стратегии за овладяване на въздействието върху околната среда от животновъдството и за пълно използване на потенциала на животинските странични продукти (оборски тор). Те могат да се използват като тор за отглеждане на зеленчуци в смисъл на кръгова икономия чрез постигане на “хранителен баланс”,

В панелната дискусия на тема „Хуманно отношение към животните и репутацията на производството на мляко“, експертите представиха добри практики (четки, с които кравите могат да се масажират, удобни легла и др.), Които се прилагат в португалските краварници, за да се съобразят с европейското законодателство за хуманно отношение към животните. Един от изводите беше, че е много важно да се общува с потребителите, например чрез отваряне на бизнеса за посетители. Това вече се случва като част от проекта „ Млякото е живот “ , който даде възможност на 1200 деца да посетят говедовъдните ферми през 2019 г. и да научат повече за реалностите на производството на мляко.

В последната част Изабел Карвалхайс, евродепутат от Групата на социалистите (S&D) и член на Комитета по земеделие на Европейския парламент, подчерта необходимостта фермерите да влияят на общественото мнение. Дори ако вече прилагат добри практики, те трябва да покажат, че са готови да направят повече и да приведат още по-тясно селското стопанство с настоящите социални изисквания за екологична устойчивост.

Резюме на прессъобщението на португалските животновъди от 29 ноември 2019 г.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here