Германия-структурна промяна

0
Съвсем скоро в нашия анализ за структурата на говедовъдството в България,

Михаил Михайлов: Анализ – Броят крави

отчетохме намаление на броя на кравите с 2.3% и увеличение на фермите с над 100 крави с 8% и тези наши 382 ферми с над 100 крави, средно отглеждат по 193.7 крави във ферма.

Почти аналогични са цифрите и за Германия в края на 2019 г. Разбира се по средна продуктивност от крава сме наполовина на германците. Важното е, че нашите фермери сами са разбрали депеша, които получават от Европа и сами сякаш започват да се оправят.
Съвсем нормално, защото все още нямаме визия, стратегия за говедовъдството, поне до 2027 г.

Федералната статистическа служба брои добитъкът в Германия на всеки шест месеца. След резултатите показани от ноември, структурната промяна в немското животновъдство продължава.  В края на 2019 г в Германия е имало 11,6 милиона говеда. Това е с  300 000 животни или с 2,5% по-малко в сравнение с в края на 2018 г. През ноември 2017 г. броят на говедата бил малко под 12,3 милиона. Средният млекопроизводител е имал 67 крави и най-големите стада са в Източна Германия, най-малките в Бавария, Баден-Вюртемберг и Хесен

Делът на стопанствата със 100 и повече говеда е само 27%, но те отглеждат три четвърти от всички животни (75%). Има ясни регионални различия. Докато в източните провинции,  делът на животните отглеждани във ферми над 100 говеда е около 90%, то в Южна Германия само около три пети от говеда се отглеждат в стада със 100 и повече говеда.

Средно за страната млекопроизводителят има 67 млечни крави. Регионалните разлики са големи. Най-големите стада са в Бранденбург и Мекленбург – Западна Померания със средни размери 228 и 235 крави. Средното млечно стадо в Бавария (41 крави), Баден-Вюртемберг и Хесен (по 51 крави всяка) е сравнително малко.

Броят на фермите за млечни говеда с над 500 млечни крави нарасна до 555 през 2019 г. Тези стада включват 11% от немското стадо.

Според данни от преброяването  през 2010 г. в около 31 500 стопанства през цялата година са отглеждани 650 000 крави. Това отговаря на около 35% от млечните ферми и 15% от всички млечни крави. Като се вземат предвид структурните промени, учените предвиждат през 2027 г да има  13 500 ферми с около 270 000 млечни крави,  които ще се отглеждат вързани през цялата година.

През 2019 г. в Германия са преброени 652 600 крави с бозаещи телета, като се отбелязва намаление с 1,6% спрямо предходната година. Броят на техните собственици продължава да намалява леко в сравнение с 2018 г. Средното стадо има 35 крави с  бозаещи телета.

Най-важната  порода говеда е използваната за мляко „Holstein-Schwarzbunt” с около 4,74 милиона животни, следвана от породата за двойно използване “Fleckvieh” с около 3,29 милиона животни. На голямо разстояние следват кръстоски от различни породи говеда и млечната порода „Холщайн“ с 0,65 и 0,54 милиона животни. При броене на говеда също се записват биволи и бизони. През 2019 г. от тях е имало 9 500 животни.

Източник: DBV

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here