Приключенията на едно селско момиче – Обезроговяване на телета/ 7 част

0

Приключенията на едно селско момиче / 1 част

Приключенията на едно селско момиче / 2 част

Приключенията на едно селско момиче / 3 част

Приключенията на едно селско момиче – Раждане на теле / 4 част

Приключенията на едно селско момиче – Цезарово сечение / 5 част

Приключенията на едно селско момиче – Отглеждане на телето / 6 част

На всяко теле рогата му започват да растат през  първите седмици от живота. С времето и растежа на телето, рогата му също стават все по-големи и по-големи. Въпреки това, тъй като те са опасни за животните от групата, а понякога и за самите стопаните, се налага тяхното отстраняване. Затова се говори за обезроговяване, но това всъщност е грешно, защото всъщност рогата още  не се виждат. Наистина правилно е да се  говори за премахване на точката на растеж при рогата. 

Обезроговяването трябва да се извърши чрез изгаряне на точката на израстване на рогата – медицинското име на процеса е  термична каутеризация – под пълна и/или локална упойка. Законът за хуманно отношение към животните забранява „намеси върху гръбначни животни, водещи до отстраняване или увреждане на чувствителни части на тялото“, но има някои изключения. Това се отнася, наред с други неща, за „специфични интервенции за по-лесно и/или по-безопасно включване на животното при неговото управление“, и премахването на точката на растеж на рогата или дехоринг /тстраняване на рогата/ е едно от тях. Изрично е посочено, че това трябва да се прави под упойка. Обезроговяването  е разрешено само чрез термична каутеризация и то до два месечна възраст. Пастата за обезроговяване  е забранена.

Човек може да лиши телето, когато рогцата са осезаеми или видими, това е от 3 до 6 седмици след раждането. Първо ветеринарният лекар напълно трябва да упои животното. Тези упойки могат да се правят само от ветеринара, а не от фермера.

След като бъдат приложени анестезиите, животновъдът  може да лиши животните от рога, като изгори точката на растежа. Устройството със сигурност трябва да е достатъчно горещо и трябва да бъде натиснато здраво около конуса за 10 секунди. Възможно е също да завъртите устройството малко, така че точката на растеж на рога със сигурност да се изгори правилно. Тогава се прилага подхранващ антибиотичен спрей, за да не се появят инфекции. Понякога рога  се появява по-късно, което означава, че точката на растеж  не е изгоряла напълно и рогът все още расте. 

Това също може да бъде отстранено по-късно, също под упойка, но ние не правим това. Така че имаме  няколко говеда, пет мисля, обикаляйки нашата ферма с един или два рога. Не винаги са красиви, но това ги прави малко по-специални.

 

Приключенията на едно селско момиче / 1 част

Приключенията на едно селско момиче / 2 част

Приключенията на едно селско момиче / 3 част

Приключенията на едно селско момиче – Раждане на теле / 4 част

Приключенията на едно селско момиче – Цезарово сечение / 5 част

Приключенията на едно селско момиче – Отглеждане на телето / 6 част

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here