Бици и роботи

0

Все повече ще се говори за роботите. Искаме, не искаме ще ги внедряваме и използваме. Засега си говорим за всичко друго, но не и за роботите. Някой ако си мисли, че е лесна работа да вкараш кравата в робота и веднага ще имаш резултат, просто се лъже. Оказа се, че и биците имат заслуга за доброто адаптиране към робота.

Дъщерите на единия бик са много по-подходящи за автоматично доене, отколкото дъщерите на другия бик. До този извод са стигнали двама нидерландски фермери, които петнадесет години вече използват робот за доене.  В тяхната  ферма  в момента се доят около 90 крави със средна годишна млечност  от 10 777 килограма мляко с 4,02% мазнини и 3,43% протеин.

За тези петнадесет години роботизирано доене, те са научили, че не всички крави са еднакво способни да бъдат доени автоматично.

– “Забелязваме, че дъщерите на един бик се нуждаят от значително повече време, за да свикнат с робота, отколкото дъщерите на другия бик”.
Информация за времето, необходимо за доенето на робота също е съществена, и това показва, че има и големи разлики между кравите.  Много късите цицки и задните цицки, поставени твърде близо една до друга, са нежелателни при автоматично доене. Тези характеристики на вимето следователно са важен момент за внимание при развъждането във фермата.

Подбирането на двойките се  извършва от селекционерите, които имат много богата информация за биците и съответно развъдните им стойности по отношение доенето на робот. Програмата предлага много възможности за поставяне на конкретна развъдна цел.  Например  “Увеличаването на средната скорост на доене – увеличава капацитета на системата за автоматично доене”.
Биковете, на които са приключили оценките и са позитивни за доенето с робот, носят печат – годни за робот.

За да подпомогне използващите роботи с избора на бикове, които раждат дъщери, способни за доене на роботи, CRV Cooperative изчислява различни стойности за разплод. Тези развъдни стойности се основават на данни, които автоматично се записват и обменят.

  • Ефективността на доенето на робот дава представа от количеството произведено мляко в килограми за цялото време на работа в минути.
  • Интервалът на доене на робот осигурява информация за средното време между две последователни успешни доенета.
  • Навиците за доене на роботи показват колко бързо юниците свикват с робота.

Стойностите за размножаване на ефективността на доенето на робота и интервалът за доене на роботи са налични, както за тествани геноми, така и за дъщери. Развъдните стойност на робота за доене се публикуват само, ако са налични достатъчно данни за доенето на  дъщерите.

Govedovad.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here