Още за сухостойните крави

0

Трябва да им се осигури достатъчно площ за почивка и хранене. Трябва ли обаче да се движат кравите през последните 60 дни на бременността. Ако тези животни имат възможност за ежедневна физическа активност (движение), метаболизмът на мазнините може да се активира преди отелването. Физическата активност през сухия период, въпреки че не води до по-голямо производство на мляко след отелване, може да намали риска от метаболитни нарушения, като кетоза или мастен черен дроб, особено при крави с високо живо тегло.

Много пъти си задаваме въпроса, кое  е по-добре – да се държат пресушените крави в обора или извеждат на паша. Едно проучване, къде кравите се чувстват по-добре през 60-дневен сухостоен период. За да се отговори на този въпрос по време на експеримента, се проследяват промените в поведението на животните и техните показатели.. От 28-те сухи крави, участвали в експеримента, 14 са били държани в обора,  върху дълбока пясъчна постеля, а 14 са били на паша.:

Какво е отчетено.

 • Кравите, които се държат в обора, лежат по-дълго, както в ранния сух период (11,9 вместо 10,2 часа на ден), така и в подготвителния период (12,6 вместо 10,3 часа на ден), в сравнение с тези, които са на пасището.
 • Следователно, тези животни са имали по-малко физическа активност както през първия сух период (1.844 вместо 2909 стъпки на ден), така и в подготвителния период (1.714, вместо 2.648 стъпки на ден).
 • Кравите в обора са по-малко стресирани от топлината.
 • Няма разлика между групите в количеството и качеството на коластрата, съдържанието на бактерии в млякото, състоянието на тялото на кравите след отелване и тяхното живо тегло.

 Предимствата на пашата са повече активност, но пък има вероятност от топлинен стрес. Колкото по-малко крави преживеят стрес, толкова по-малък е рискът от намален прием на сухо вещество.

Какво искат кравите.

 • Кравите следят носа си и другите крави
 • Спокойните крави са по-лесни за превеждане, отколкото буйните
 • Преди да продължите с трансфера, трябва да помислите къде трябва да отиде кравата.
 • На кравите трябва да бъдат показано отворено пространство (отворени врати), за да могат да видят къде трябва да отидат.
 • Кравите вървят по-бавно от хората. Следователно, вашето собствено темпо трябва да бъде адаптирано към темпото на животното.
 • Кравите се нуждаят от пространство и време, за да реагират.
 • Не оказвайте натиск върху животните през цялото време, това ще се изплати.
 • Когато една крава не прави каквото трябва, това се дължи на неточни сигнали от водача.

Обикновено юниците, когато попаднат във вече установена група крави, се характеризират с отбранително поведение. В проучване, при което юниците са били отглеждани в преходна фаза, или само с юници, или със стари крави, е установена значителна разлика в поведението .

 • Юниците от групата, смесени с кравите, консумират по-малко сухо вещество (17,7 кг, вместо 20,2 кг).
 • В допълнение, юниците през последните седмици преди отелването лежат по-малко (7 часа 04 минути, вместо 7 часа 41 минути)
 • Освен това времето за консумация на храна е по-малко в групата, в която юниците са отглеждани с крави (184 минути, вместо 205 минути).

Ако не е възможно отделянето на юници в транзитната фаза, е задължително плътността на популацията да бъде поддържана на 80%!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here