Австрия – лек спад в животновъдството

0

Ако някои си мисли, че Австрия е Виена с Щраусовия валс, Пратера и Виенското кафе или пистите на Инсбрук и разходките с корабче по Дунава, просто много се лъже. Австрия е и силно развита аграрна страна, крепяща се най-вече на семейните ферми.

АВСТРИЯ: производство на мляко

 Новата, 2020 г австрийските животновъди посрещат с 1,88 милиона говеда, с леко намаление от 1,7% (33 300 говеда). Броят на прасетата остава почти непроменен на 2,77 млн. – намалението е само с 3300 бр. В същото време броят на овцете намалява с 0,9% до 403 000 животни, докато броят на козите намалява с .1% до 92 500 животни. 

Броят на младите говеда под една година е намалял до 605 000 животни, броят на телетата за клане с 1,8% до 152 000, този на други телета и млади говеда с 2,2% на 453 000. 

Лек спад (-0,5%) до 426 000 животни също е регистриран във възрастовата група от говеда на възраст до две години. Телетата за разплод също намаляват с 2,8% до 183 000 животни. 

Броят на животновъдните стопанства намалява с 2,5% до 56 400 през 2019 г. Средният брой отглеждани дойни крави в стопанство е 33 говеда на ферма. 


АВСТРИЯ: Репу̀блика А̀встрия е вътрешноконтинентална страна, разположена в Централна Европа.
Австрия граничи с Лихтенщайн, Швейцария, Италия, Словения, Словакия, Унгария, Германия,и Чехия.
 Населението на страната е около 9 милиона.
Площта на страната е 83 872 km², а климатът е умереноконтинентален в ниските части и алпийски – във високите. Релефът е предимно планински, като едва 32% от територията на страната са под 500 метра надморска височина.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here