Селекционер на годината

0

време за четене: 3 минути

Има такава годишна класация в Австрия. За да участваш в този конкурс,  нивото е рекорди на Европейско или Световно първенство.

 „Селекционер на Симентал на годината“ е състезание, в което се оценява извършената развъдна работа от австрийски фермери през годината, като периодът на наблюдение се простира от 1 октомври до 30 септември на следващата година.  Ако някои си мисли, че победителя се определя след, като комисията мине и огледа фермата и животните – просто се лъже. Истината е в самото заглавие – селекционер. Това означава, че основно се оценя селекционната работа.
Всички стопанства отглеждащи Симентал, като основна порода, автоматично участват в състезанието и трябва да имат поне един бик, използван за първи път (тестван млад бик или потомство) или 1 генотипно теле, през периода на наблюдение. 
За оценката се използват следното: броят на младите бици  използвани за първи път, като тестажни бици, броят на генотипираните телета, средната обща развъдна  стойност на кравите, съотношението на младите бикове в общото осеменяване, броят на  отглежданите крави,  времето между на отелване, броят на соматичните клетките и участието в мониторинга на здравето на животните и воденето и  предоставянето на данни.

Ясно е, че при нас по тези показатели не можем да излъчим селекционер на годината и ще четем за другите.

Семейство Фюрст отново успя да спечели титлата „Селекционер на годината“ с рекорд от 732 точки и е първата компания в Австрия, спечелила този конкурс три пъти. Най-много точки донесоха  шестте млади бика и 13 мъжки телета.

Семейството развъжда Симентала от много години и  практикува от десетилетия със специализирани знания, много ангажираност и голяма радост.  Геномната оценка е приета с голямо доверие от самото начало, тъй като  за около три години всички мъжки и женски животни бяха изследвани генетично. Общо над 300 животни вече са тествани и компанията разбира се е участник в проекта FoKUHs. Чрез тези мерки и широкото използване на ембрио трансферите през последните години селекционера непрекъснато подобрява генетичния си потенциал и в момента е с 53 крави и е 13-ата най-добра компания в Австрия. Особено внимание се обръща на краткия междинен период на отелване (364 дни) и висока средна продължителност на живота на напускащите крави и на сравнително ниска възраст за първо отелване, която в момента е 26.6 месеца. 

Семейството:    
Двойка мениджъри Майкъл и Верена Фюрст с дъщеря Лена, родители Майкъл и Гертруда и дядо Майкъл
Местоположение:    
Мюлвиертел, на 600 м надморска височина
Валежи:   
500-600 мм годишно
Размер   на фермата: 
15 хектара постоянна тревна площ, 24 хектара поле, 6,5 хектара гора
механизация:   
включваща 3 трактора (110 до 200 к.с.), балировачка, силажо комбайн
помещение :   
500 м³ силаж от царевица, тревен силаж в кръгли бали,
торохранилище-750 м³  тор и 550 м³ течна тор за
строителство :   
зала за хранене с покрив и вентилация  (1988 г.) ),
три високи силози (1990 г.) 
Машинна зала (2005 г.), жилищни помещения,
гараж за трактори и система за силоз на зърно (2011 г.), доилен робот
(2015 г.), два високи силоза (планирано през 2020 г.)
Сгради:
Обор за кравите, с гумени легла   
боксове за  отглеждане в групи на телетата.
животни:   
55 крави с потомство, общо около 120 до 130 говеда
хранене:
крави – смесена дажба с електрически миксер хранилки,
в допълнение концентрат на транспондера в робот
автоматично подаване (Lely Juno)
телета – мляко автоматично подаване ( Holm & Laue Calf Expert)
Доенето със система:   
доене робот Lely Astronaut
маркетинг:   
10-15 първотелки  ежегодно
се продават чрез търгове
мъжки телета- продават се на търгове и от фермата
Други броя  отглеждани животни: 8 кокошки носачки , 2 свине за угояване

продуктивност: 2019г

2019г  53 крави,    средно 10 637кг мляко, 4.21% м.в протеин 3,52%

1990г  20.6 крави  средно  6 100кг  мляко, 4.74% м.в протеин 3.59%

Асоциация за Симентал-Австрия

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here