САРА – Мляко и млечни продукти

0

време за четене:2 минути

Развитие на производството и търговията в България

• По данни на НСИ, изкупните цени на кравето мляко в страната през 2019 г. са 0,67 лв/л, което представлява с 2% повече в сравнение с 2018 г. (0,66 лв/л). Причините за това бяха добрата конюнктура на европейския пазар, където цените на свободните количества мляко достигнаха найвисоките си равнища за последните 10 години.

• При овчето мляко има намаление от 0,6%, като средногодишната цена е 1,17 лв/л. Тези цени на овчето мляко са едни от най-ниските от 2012 година насам. За 2020 година се очаква цената да се повиши на равнища около 1,20 лв/л при отсъствия на сериозни сътресения в търсенето и предлагането на мляко.

• По оценки на САРА, изкупните цени на кравето мляко в страната очакваме да имат тенденция към понижение през следващите месеци.

Развитие на млечната верига в света

• Изкупеното краве мляко в Съюза за м.декември продължава тенденцията от м.ноември за ръст с 1,5% (173 000 т.) в сравнение със същия месец на 2018 г. Най-значим е той за Холандия (+4%), Германия (+1%), Франция (+1%). Значими намаления има за Ирландия (-6%) и Швеция (- 3,6%).

• На годишна база за 2019 г. нарастването на изкупеното мляко е с 0,4%. В Холандия, Франция, Германия и Италия количествата са под нивата от 2018 г., вероятно поради сушата в края на лятото в Централна и Южна Европа.

• Цената на суровото мляко на Спот пазара Лоди в Италия продължава да намалява до 0,39 евро на литър към края на м.февруари, което може да е сигнал за отслабване на търсенето, като опасността от коронавирус допълнително натиска търсенето надолу и цената ще продължи да пада.

Наблюдава се устойчив спад в цената на маслото  в ЕС през цялата изминала година, което дава основание  да се счита, че високите цени от 2018 г. няма да се повторят през настоящата година.

Цената на сухото обезмаслено мляко през годината устойчиво нарастваше и през 2020 година ще остане на нива 230 евро за 100 кг.

• Топлото време и пожарите предизвикаха намаление на производството на краве мляко в Австралия с 4% за 2019 година. Нова Зеландия също отчита намаление с 0,4%.

Актуална информация

  • Опасността от разрастването на грипната зараза от тип “Корона” на пазара на мляко все още не е голяма, като в основните страни износителки за китайския пазар Австралия и Нова Зеландия опасенията растат, макар че търговията може и да се засили с оглед на препоръките към китайските граждани да консумират по-силни храни, за подсилване на имунитета.

Насоки на политиката и тенденции в търговията

Европейската асоциация на млекопреработвателите (EDA) съвместно с Dairy UK са разработили „рамка за млечната индустрия“, като основа за регулиране на отношенията между ЕС и Великобритания, за да бъде сключено по-бързо ново търговско споразумение. Целта е свободно движение на мляко и млечни продукти между ЕС и Обединеното кралство без мита, квоти или нетарифни бариери, доколкото е възможно. Негативните ефекти от неуспешен преходен период, ще засегнат не само фермерите, но също потребителите и обществото.

Постигнатата през м.декември “Зелена сделка” на ниво ЕС се очаква да окаже значително влияние върху развитието на животновъдството. Целта е да се отговори на климатичните промени и Европа да се превърне в първия климатичнонеутрален континент в света към 2050. Въпросът който остава отворен е, до каква степен селските стопани ще бъдат мобилизирани за постигане на поставената цел, доколкото животновъдното производство е значим източник на емисии (метан, азотен оксид), респективно как ще бъде отразено в следващата ОСП.

Бюлетин САРА

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here