Топ анализ: Говеждо месо – 2019 г

1

Време за прочитане: 2 минути

Може би по-рано трябваше да се направи този анализ, защото отглеждането на месодайни говеда става приоритетно през последните месеци. В последните данни, броят на т.н месодайни крави вече приближава 90 000 бр, докато чистопородните и висококръвни месодайни крави, не са повече от 20 000 бр. Също така, през последните месеци се проведоха два форума по месодайно говедовъдство – в края на годината, традиционното вече “Стекспо” и на изложението Агра 2020 г, също имаше месодайни мъжки животни. Към това, трябва да добавим и създаването на браншова организация на месопроизводителите от сектор говедовъдство.

В крайна сметка, важното за обществото, за селекцията и подкрепящите сектора, е какви са резултатите през 2019 г. Данните за производството на говеждо месо се публикуват от Агростатистиката и анализа, който се прави е на база публикуваните цифри в тази справка.

През 2019 г, клането на животни у нас се извършва в около 80  кланици, от които  43 са декларирали, че извършват  клане на говеда и 8 на биволи. Лошото е, че не във всички области има кланици с лиценз да колят ЕРД, което създава затруднение на фермерите при реализиране на животните. Винаги трябва да се съгласяват с исканията на купувача, защото нямат друг избор. Ясно е, че става въпрос за цената.

През 2019 г са заклани в кланиците едва 26 650 броя говеда, което е със 7650 бр по-малко от 2018 г. Броят на закланите телета до една година е 3300 бр, на кравите и юниците – 17 200 бр и други говеда 6130 бр. Несериозно е да се колят толкова малко животни в рамките на една година, при налични в началото на годината около 500 000 бр говеда от всички категории.

Справката за живото тегло на закланите  говеда показва, че средно живото тегло на влезлите в кланицата телета до една година е 282 кг, което никак не е лошо. Закланите крави и юници са със средно живо тегло от 460 кг, говедата от категорията други са тежали средно 455 кг. Най-грубо изчислено, рандемана за всички заклани говеда е 47%. Значително под нормалното за месодайните породи до 70%. След клането е получено 5 480 000 кг месо, което означава, че не осигуряваме и килограм месо на човек годишно.

При тези „постни” цифри, безсмислено е да се правят изводи и препоръки. Може би най-точни са думите на един наш голям експерт по животновъдство, който преди 110 години е казал:
-„ Работа, много работа ни предстой. Няма друг кой да ни я свърши, да започваме”.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here