Говори датския фермер Поулсен

0

време за прочит: 2 минути

Фермера Поулсен,  е  член на борда на EMB и председател на LDM Дания. В изказването му може да разберете за какво ще се борят фермерите от страните големи производители на мляко. Понеже не можем въобще да се конкурираме с тях, ще трябва да играем по техните правила.
Какви ще са част от тях през следващите години.
Прочетете и ще разберете.

Заедно с колегите ми в борда от Белгия, Франция и Холандия наскоро проведохме интересен разговор с еврокомисаря по земеделието Войцеховски. Първото ни впечатление е положително. Комисарят по земеделието беше открито и конкретно заинтересован от това как мислим, че положението на производителите на мляко може да се подобри. Той ни изслуша и даде знак, че иска да проведем  диалог с Европейския съвет за млякото.

Какво искахме да обсъдим?
Все още няма инструмент срещу хронични кризи в млечния сектор. Ето защо за нас е важно Комисията на ЕС да продължи да следва положителни подходи към управлението на кризи. Поради това на срещата се съсредоточихме върху доброволното намаляване на обема на производството на мляко. Това трябва да бъде залегнато в преговорите за реформа на общата селскостопанска политика. Сумата има значение! Изяснихме на комисаря по земеделието, че вредните излишни количества трябва да се отстраняват  своевременно. Следователно бъдещата ОСП трябва също така да предвижда ограничаване на количеството на млякото за други производители, докато доброволното отказване от доставката продължава. При силни кризи трябва да се предложи и възможност за допълнително временно, задължително намаляване за всички производители,

Европейската обсерватория на пазара на мляко (MMO) също беше тема, обсъдена с комисаря по земеделието. За да не се ограничи този орган само да „наблюдава“ и обменя информация, а  да стане „способен да действа“, е наложително текущата му функция да се разшири. Ние се спряхме на конкретни препоръки, като включването на пълните производствени разходи в анализа на пазара и – много важно – подготовката и координирането на конкретни предложения за действия, които да бъдат приложени за сектора в зависимост от пазарната ситуация. За производителите на мляко е важно обсерваторията да стане активна!

Текущите разходи за производство на мляко от Германия показват, че все още има дълъг път за покриване на цените на млякото.  Два приноса са насочени към балансиращия акт, който нашите колеги от Прибалтика трябва да изпълняват: между увеличаващите се социални изисквания от една страна и директните плащания от друга, които не ги удовлетворяват.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here