1 част/ В помощ на фермера – Разбираме ли какво ни казват кравите?

1

„Разбираме ли какво ни казват кравите?”

В няколко части Говедовъд ще ви представи вижданията по темата , и резултатите от дългогодишната работа  на   инж. доц. д-р. Стефан Станев. 

Всъщност кой е инж. Стефан Станев. Повечето животновъди реализирали проекти на селскостопански обекти, добре познават г-н Станев. Собственик на фирма АГРОЕКОН ООД –Стара Загора специализирана в проектиране на селскостопански обекти, животновъдни ферми, складове и силозни стопанства, навеси, нестандартно оборудване за животновъдството, биогаз инсталации.
Говедовъд

Част 1 : – Връзката на фермера с животните

В съвременното (не зная защо го наричаме промишлено) животновъдство, за да се получат добри резултати, вече не са достатъчни само тези знания, които ни дават общата и частна зоотехника, хранене, развъждане, физиология, механизация и т. н. Повишаването на нивото на механизация и автоматизация на процесите във фермата и в резултат на това намаляване на разходите за ръчен труд изискват от фермерите едно по- детайлно познаване и отчитане на жизнените проявления на животните. Всяко животно има собствена индивидуалност, която се проявява по различен начин при взаимодействие със себеподобните и с човека – стопанин или работник. Знанието и умението правилно да се разчетат поведенческите реакции на животните ще спомогне твърде много за по- доброто управление на стадото и получаване на по- високи доходи.

Съвременният фермер – говедовъд трябва много да работи и да запомня голям обем информация. Този обем непрекъснато нараства и включва знания в областта на животновъдството, отглеждането на кравите и управлението на фермата. Информацията е толкова много, че понякога е трудно „да се види гората зад дървото”. С увеличаване на размера на фермата и нарастване на работното натоварване фермерът може да изпусне от погледа си самите крави. Не трябва обаче да се забравя, че именно кравата се явява основа на млечното говедовъдство.

В ежедневната работа, поради най- различни причини, не забелязваме многото сигнали, които ни подават  кравите. Необходими са търпение и наблюдателност, за да разберем правилно знакът, подаден от животнoтo. Понякога животните могат да подадат няколко знака едновременно. Например от лявата горна страна на корема е видна вдлъбнатина (ямка) – това показва неравномерно напълнен търбух. Следващият знак – течна консистенция на фекалите, тъмно- кафяв цвят….

За да разберем защо животното постъпва така, а не иначе, най- добре би било „да влезем под кожата му”. Тъй като това е невъзможно, следва да забелязваме всички сигнали, подавани от тях. За това е много важно да наблюдаваме. Да наблюдаваш и да гледаш не едно и също. Можеш да гледаш нещо, без нищо да забележиш. Целенасоченото наблюдение ще даде информация, която може непосредствено да се използва при управлението на фермата. Наблюдавайки, винаги си задавайте въпросите:

  1. Какво виждам? (опишете обективно ситуацията).
  2. Защо това е така? (опитайте да определите причината).
  3. Какво може да означава това?
  • а. Сигналът е само от едно животно или от по- голям брой?
  • б. Това нормално ли е или трябва нещо да предприема?

Кравата постоянно изпраща сигнали за благосъстоянието и здравето си. Това го прави чрез поведение, езика на тялото и състоянието на тялото. Тези сигнали могат да бъдат използвани от Вас, за да се оптимизира здравето на стадото,  комфорта на кравите и добива на мляко. Упражнявайте се да наблюдавате, оценявате и намирате решения за вашите крави. Най- важното е да усвоите езика на кравите,  да разбирате ”какво Ви казват” те и да направите това, което трябва.

 

  1. Какво виждам? Теле опитва да бозае друго теле.
  1. Какво виждам? На всички тези юници са повредени надкопитните стави.
2. Защо това е така? Телето има потребност да бозае и то я удовлетворява, като почти винаги избира едно и също теленце. 2. Защо това е така? Животните са били травмирани при лежане на твърда и груба повърхност.Проблемът става още по- голям при много тесни боксове.
3. Какво означава това? Едното теле бозае другото, при което цицките му могат да се повредят и да станат по- възприемчиви към инфекция. 3. Какво означава това? Юниците изпитват болка, при тях може да се развие инфекционно възпаление, те лягат едва когато вече не могат да стоят прави.
Решение:Изолирайте бозаещото теле от останалите, иначе то ще започне да бозае и друго. Решение: Увеличете размера на бокса и осигурете меко легло.

Наблюденията трябва да се правят от едрото към дребното, от голямото към малкото, от далечното към близкото. Трябва да имате предвид, че това, което Ви е привлякло вниманието, може да се оцени само в контекста на ситуацията. Повечето хора са склонни да се доближат, когато видят нещо интересно, макар че понякога би било по- добре да се отдалечат с няколко крачки. Наблюденията започват от най- голямата група животни, след това се преминава към по- малка в рамките на тази голяма и , последно се наблюдава отделното животно.При такива наблюдения е важното да се съсредоточиш, запазвайки при това непредубеденост в това, което виждаш. Задавайте си въпроси, например:

Изравнено ли е стадото? Ако не – какви са различията между животните? Има ли изменения в козината? В чистотата? В охранеността? В запълнеността на търбуха? Или в нещо друго? Какви животни са болни и от какво? Как са разпределени в помещението тези животни? Предпочитат ли те определена зона? Колко животни са на пътеките и проходите? Колко са в боксовете? Какъв е процентът на легналите крави? Достига ли тази цифра 85%?

За правилна оценка на сигналите, подавани от животните, същите трябва да се разглеждат в контекста на ситуацията. Това означава, че трябва да оцените взаимната връзка между обстоятелствата, животните и подаваните от тях поведенчески сигнали. Значимите сигнали се повтарят. Ако кравата се опитва да свали доилния апарат, това може да бъде случайно. Ако кравата обаче прави това постоянно, значи доенето и е неприятно. Защо? Ако това го правят и други крави, причината може да бъде обща: много често доене, много висок вакуум, травма на цицките или силно дразнение вследствие ухапвания от мухи. За това трябва да се запитате; случва ли се това често, в друго време, с други крави, в други ферми?

 Обикновено се различават три групи причини за една или друга поведенческа реакция на кравите:

  1. Поведението е продиктувано от определена потребност. Кравата се нуждае от нещо. Например иска да се храни, да легне, да пие вода, или да удовлетвори любопитството си.
  2. Поведението се явява като реакция на животното на дразнител от околната среда, и по- конкретно като опит да избегне нещо неприятно. Например ако кравата се отдалечава от хората и от доминиращите крави или подскача в страни след допир до електропастир.
  3. Поведението може да бъде обусловено от физиологични причини, например болка, болест, хормонална дейност или отелване.

Така че отговаряйки си на въпроса „защо тази крава постъпва така?” Вие можете да получите някоя ценна информация.

АГРОЕКОН   ООД Mob. +359 887 582 684
ул. Милин Камък 23 e-Mail: s.stanev@agroecon.com
6000 Стара Загора web: www.agroecon.com

Говедовъд.ею

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here