4 част/ В помощ на фермера – Разбираме ли какво ни казват кравите?

0

Част 4 : – Състояние на яслата и грижи за фуража (влияе върху количеството на приетата храна)

(Ясла – това е условен термин. В съвременните ферми при фуражната пътека има само зони, в които се насипва фуража)Резултат с изображение за ясла за животни

Кравите оценяват фуража по вкус, а не по хранителна стойност. Като резултат те се стремят да избират компоненти от смеската, ако имат такава възможност. Животните лесно сепарират отделните компоненти от сухите смески, съдържащи дълги частици (> 7 cm).  При наблюдаване на избирателната консумация на фураж  трябва да се обръща внимание на следното:

 • поведението на кравите по време на хранене;
 • различия в структурата на фекалиите на кравите, получаващи една и съща дажба;
 • остатъците от фураж;
 • ямките, които кравата оставя с муцуната си в насипания фураж.

Много е важно да не се допуска кравите да сепарират фуража. Малко пояснения.

В таблицата е показан дневният режим на една крава.

 Вид дейност  Продължителност за деня
 Консумация на фураж  3-5 часа (9-14 пъти)
 Почивка  12 – 14 часа
Контакти  2 – 3 часа
Пиене на вода  0,5 часа
 Доене, преходи  2,5 – 5,5 часа

Денонощието има 24 часа.  За това време тя отива до хранителната площадка средно 12 пъти и се храни.  За 24 часа една крава с тегло 600 kg. може да изконсумира 24 kg (сухо вещество). Значи при един подход може да поеме 2 kg (сухо вещество) – не по-вече. Следователно за поемането на 1 kg (сухо вещество) фураж кравата не може да разходва по- вече от 15 минути.

 Кравата е умно и хитро животно и може от смеската да отдели валцуваното или едро смляно зърно, гранулирания фураж или шрота. Има случаи, когато се избират по- влакнестите компоненти. Ако започне да рови, значи търси нещо. При това положение за едно отиване до хранителната площадка кравата, за да изяде 2 kg (сухо вещество) фураж, ще изразходва не 30, а 50 минути. Получава се време с 20 мин. по- вече, а за 10 отивания до фуража – 200 минути. Това означава 3 часа в денонощието изгубено време. По тази причина тя ще направи вместо 10 само 8 или 9 посещения до хранителната площадка. Това означава намаляване на консумацията на фураж, респективно намаляване на млечната продуктивност.

Ако кравата клати главата и прави ямка във фуража, това ознaчава, че тя избира неговите дребни частици. При това по- дребните частици падат на пода, от където кравите ги изяждат. Когато храните с целодажбена смеска посредством ремарке- смесител, а фуражната смеска е суха, по този начин кравите сепарират концентрирания фураж.  Резултатът от това е, че доминиращите крави изяждат концентрирания фураж, а за нискоранговите остава само грубия. От това се получават големи загуби за фермера. Едните крави затлъстяват, другите – заслабват, а производството на мляко намалява.

За да се избегне сепарирането, може да се направи следното:

 • Ако животните сортират фуража, добавете буферен компонент (за да намалите опасността от възникване на ацидоза;
 • Минимум 40% от фуражните частици трябва да бъдат с дължина до 3 cm, за да се подобри структурата на смеската;
 • Включването на царевичен силаж в смеската позволява да се добавят повече влакнини, което подобрява апетитността на фуража и такава смеска трудно се сепарира.

Апетитната дажба е с влажност 45 – 55 %. При такава влажност сепариране на компонентите на фуража не може да се получи. Изходът от такава ситуация е много елементарен – след като смеската в ремаркето е готова, добавете необходимото количество вода. Би било още по- добре, ако във водата сте разтворили и меласа.

Кравите трябва да имат възможност да подходят безопасно до ограничителя (бариерата) към хранителната площадка, като на всяко животно се осигури достатъчно място, за да може храненето да протича в спокойна обстановка.  Необходимото пространство до площадката, от което се нуждае всяка крава, е предпоставка за добра среда при храненето. Бидейки стадни животни, кравите предпочитат да се хранят едновременно. Всичко това обаче важи при условие, че вие храните нормирано (ограничено хранене) (т.е. на хранителната площадка няма постоянно фураж). Тогава трябва да осигурите място за едновременно хранене на хранителната площадка за всички крави в стадото (групата). Ако осигурите постоянен достъп до фураж (хранене на воля) с висока вкусова привлекателност, това стадно поведение се нарушава. Това обаче не може да се случи, ако фуражът се насипва в ясла. Насипан върху хранителната площадка, която е на едно ниво с фуражната пътека, при храненето кравите избутват фуража напред, до място, където вече не могат да го достигнат. Този фураж не е олигавен, той е свеж. Без особени усилия той може да се пребута обратно до зоната, в която кравите могат да го достигат. Това за животните е акт на ново зареждане с фураж. Животните стават по- спокойни по време на храненето, а това значи, че ще ядат по- често по- малки порции. Като резултат те ще поемат повече сухо вещество. При конкуренция до хранителната площадка кравите се стремят да ядат бързо и по- големи порции, отиват до хранилката по- рядко, за да изпитват по- малко стрес.

Желателно е зоната на хранителната площадка, до която кравата може да достигне фуража по време на хранене, да бъде гладка, но не и бетонова. Кравата ближе по пода, а бетонът е абразив и може да нарани папилите по езика.

От голямо значение е какъв ограничител е поставен до хранителната площадка.

Много полезна информация можете да получите, оценявайки остатъците и вида на хранителната площадка. Колко остатъци се определят като големи, нормални или твърде малки? Фермерите в страните с развито говедовъдство полагат големи усилия да намерят отговор на този въпрос, защото това влияе директно върху тяхната печалба, ефективността на храненето и здравето на животните. Зрително се оценява и регистрира  количеството на останалия фураж. Оценката може да бъде от 0 до 5 бала.

 • – не остава фураж
 • – разхвърляно малко количество фураж (под 5%)
 • – тънък слой до 5 cm (остатъците са от 5 – 7%)
 • – остава слой с дебелина 5,1 – 7,6 cm (25%)
 • – слой 7,7 cm и по- вече (над 50%)
 • – фуражът не е пипнат.

Синдромът на „Празната ясла” възниква не само тогава, когато на площадката не е останал фураж, но и когато е останал непривлекателен за животните фураж. Оценката до 1 бал означава, че животните остават гладни. Оценката 2 бала е идеална, а оценка 3 бала означава, че прехранвате животните. Оценки 4 и 5 означават, че има проблем с качеството на фуража или със здравето на животните. Ако два часа след залагането преброите дъвкателните движения при преживяне на кравите, можете да направите извод за качеството на фуража. Ако броят на тези движения е над 70, то качеството на фуража е много лошо.

С любезното съдействие на:инж. доц. д-р. Стефан Станев

АГРОЕКОН   ООД Mob. +359 887 582 684
ул. Милин Камък 23 e-Mail: s.stanev@agroecon.com
6000 Стара Загора web: www.agroecon.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here