6 част/ В помощ на фермера – Разбираме ли какво ни казват кравите?

0
 • Има ли поилки на изхода от доилната зала? Животните изпиват до 1/3 от необходимата им вода веднага след доене!
 • Има ли достатъчно свободно пространство (мин. 3 m.) около поилката и намира ли се тя на задънен проход? За да няма притеснения за животните, трябва да има простор за свободно движение.
 • Ако поилките са коритни, осигурен ли е фронт за поене поне 60 cm. на 15 крави?
 • Ако поилките са индивидуални, осигурена ли е за всеки 15 крави по една поилка?
 • Клапанът на коритната поилка има ли достатъчен дебит при едновременно пиене на вода на цялото корито?
 • Когато измине 15 m. от мястото, където се е хранила, ще намери ли кравата поилка?
 • Са ли поилките функционални и чисти?
 • Вие бихте ли пили от водата в поилката?

Лежане

Кравата, ако е нахранена и не е жадна, обича да лежи до 14 часа в денонощието.

Лежането е много важно за кравата. То обезпечава:

 • Почивка на кравата;
 • Краката си почиват и изсъхват;
 • Освобождава се по- вече място в проходите и зоните за движение;
 • Когато кравата лежи, притокът на кръв във вимето се увеличава с 30%.

Ако комфортът на бокса не е оптимален, то кравата няма да легне, до като не се почувства много изморена.  В такъв случай тя ще ляга по- рядко и ще лежи по- продължително, отколкото това се счита за нормално. В резултат на това тя ще яде и пие по- малко.Успоредно с намаляване на общото време за консумация на фураж нараства и възможността за неговото сортиране и избирателна консумация. Освен това скоро ще се появят и определени проблеми, като възпаление на скакателната става.

Наблюдението на това как, когато е на пасището, кравата ляга и става, трябва да ни покажат какво трябва да направим в бокса за лежане, за да създадем на животните да възпроизвеждат естественото си поведение при тези действия.  То се развива по следния начин.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
Кравата повдига глава и мушка предните крака под гърдите. Тя протяга главата напред като проти-вовес на задните части. Предните крака служат като опорни точки.В този момент дължината на тялото е повече от 3 m. Задните крака се изправят под тялото. Главата почти допира земята. Кравата прибира гла-вата си назад и поставя единия преден крак напред, за да запази равновесие. Накрая и последният крак е стъпил на земята. Кравата може да започне да се движи, но първо трябва да се протег-не.

Пред кравата трябва да има достатъчно пространство, за да осъществи необходимите движения. При това не трябва да забравяме, че  предната половина на кравата е по тежка от задната.  На нея се падат 55-60% от общата маса на тялото. При една 700 килограма тежка крава на всеки заден крак се пада натоварване  по 140 kg, а на всеки преден – по 210 kg. Това е при нормално стоене. При движение нещата са по- различни – когато единият крак е въздуха, става преразпределение на товара върху останалите три.  А сега да си представим какво се случва, когато кравата ляга. Заела позата преди лягане, тя подгъва единия преден крак, и следва удар на колянната става върху повърхността. Върху тази става действа ударно натоварване от полагащата се маса 210 kg. На пасището кравата може да си избере уютно место за лягане, но в помещението тя няма избор – ние сме и предложили леглото.  С пода на това легло.

Когато на кравата е удобно, тя лежи с глава, насочена напред и леко в страни. Често тя протяга напред някой от предните си крака.

Тази картина трябва да ни бъде пред очите, когато наблюдаваме поведението на кравите във фермата.

Съвсем преднамерено ще акцентирам върху бокса за лежане.  Защото всеки знае колко е важно храненето, водопоя, внимателното отношение към животните и се стреми, в рамките на възможностите си, да достигне някакво ниво.  Но на болшинството от хората не им е ясно колко важно нещо е лежането на кравите. А един бокс за лежане не е просто огънати тръби и бетонов (или какъвто и да е друг) под. Когато боксът е лош, фермерът губи страшно много – и от мляко, и от здравословното състояние на кравата.

Оформянето на боксовете за лежане е изключително важно. Боксовите делители не трябва да пречат на кравата при лягане и ставане. Освен това не трябва да причиняват наранявания на животните. Не бива да се скъпим за дълбочината на боксовете. Когато боксовете са до стената,  дълбочината им да бъде до 325 cm., а при два реда боксове (лице срещу лице) – минимум 250 cm. cm. Такива размери имат положително въздействие не само върху уюта при лежане, но и върху системите за поддържане на микроклимата в помещението (всеки сантиметър допълнителна ширина на помещението води до увеличаване на обема пространство на една крава в помещението, което има много допълнителни ефекти).

Боксът за лежане трябва обаче да налага и определени ограничения при ползването му, без те да нарушават неговия уют. Тилният ограничител определя колко навътре в бокса може да влезе и да стои права кравата, заемаща начална позиция преди лягане. Един гръден ограничите, монтиран на точното място, ще ограничи колко навътре в леглото ще влезе кравата, когато легне, а това е предпоставка за получаване на чисто мляко. Гръдният ограничител не бива да бъде по- висок от 10 cm, за да не препятства кравата да си изпъне крака напред. Желателно е в предния край на бокса да няма хоризонтални носещи тръби до височина 100 cm. (както са тези на снимката в дясно). Боксовият делител в предната си част (към главата на кравите) не бива да е по- високо от 30 cm. над нивото, на което лежат кравите. – това ще им пречи да си завъртят леко в страни главите.

Основните размери на бокса са свързани с височината при холката на кравите (НН). В таблицата са посочени параметрите на бокса, които осигуряват комфорт на кравата.

Потребност на кравата Сигнал от кравата Размери за 700 килограмова крава

Midwest Planning Services 2006

Размери на бокса, зависе-щи от размера на тялото

Нейл Андерсон, OMAFRA, 2005

Добра начална позиция, когато кравата иска да легне Кравата стои в бокса изправена, в средата на бокса Тилният ограничител е на разстояние 178 cm от задния край на бокса (измерена хоризонтално, до отвесната проекция на ограничителя върху леглото) и на височина 127 cm.  Тилният ограничител е на разстояние 1,2 х (НН) от задния край на бокса (измерена хоризонтално, до отвесната проекция на ограничителя върху леглото) и на височина
0,83 х (НН)
 Възможност да легне, като използва главата си като противотежест  Кравата протяга шията си, използвай-ки главата си за про-тивотежест.  Предната страна на бокса, до височина 100 cm над пода няма препятствие  Предната страна на бокса е открита. Ако има допълнителен хоризонтален ограничител – на височина 0,7 х (НН)
 Боксът е достатъчно дълъг, с необходимото пространство за главата.  Кравата лежи напра-во по дължината на бокса.  Дължина на бокса мини-мум 275 cm. (ако са сдвое-ни).  Ако боксът е до стената – 305 cm. Гръдният ограничител – 108 cm. от края на бокса.  Дължина на бокса мини-мум 1,8 х (НН) (ако са сдвое-ни).  Ако боксът е до стена-та – 2,0 х (НН).  Гръдният ограничител – 1,2 х (НН).  от края на бокса.
 Възможност да легне, изпъваща напред крак Мек, закръглен гръден ограничител, не по- висок от 10 cm. Ширина на бокса 127 cm.  Мек, закръглен гръден ограничител, не по- висок от 10 cm. Ширина на бокса 2,0 х Ширината на крупата при задхълбочните възви-шения.
Възможност да става лесно  Кравата става с едно плавно движение, изпънала главата си напред. Никаква пречка от тилния ограни-чител.  Виж размерите горе!  

Виж размерите горе!

Комфорт на бокса като цяло Като цяло 9 от 10 крави, влезли в бокса, лежат. Няма крави с наранени скакателни стави, коленни стави, задхълбочни възвишения (тазова кост) или гръбначния стълб. Животните лягат и стават без усилия.

Подовото покритие е изключително важен детайл. Дори всички останали размери на бокса да са точни, твърдото легло е неприятно за кравата. Отмина времето и на мекото легло с воден дюшек. За кравата мекотата на леглото трябва да наподобява лежането на поляна. И тук стремежът да се икономисва при инвестирането оказва лоша услуга на фермера.  Всеки детайл, който съдейства за удължаване на времето за лежане, се отплаща. За всеки час допълнително лежане кравата се отблагодарява с 1,5 l. мляко. При цена на млякото 0,7 лева/литър това означава допълнителен доход от 380 лева годишно. Не е лошо да се стремим да създадем уют до такава степен, че кравата да лежи поне 12 часа в денонощието, нали?! Особено ако гаранцията на изделието за постелка е 10 години.

С любезното съдействие на:инж. доц. д-р. Стефан Станев

АГРОЕКОН   ООД Mob. +359 887 582 684
ул. Милин Камък 23 e-Mail: s.stanev@agroecon.com
6000 Стара Загора web: www.agroecon.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here