7 част/ В помощ на фермера – Разбираме ли какво ни казват кравите?

0

Част 7 – Периодично наблюдавайте кравите в зоните за лежане и оценявайте

– Дали ставите на кравите са без косми (или са подути), дали са със струпеи или са наранени, имат ли  мазоли?

– Влиза ли кравата в бокса, но до 5 минути не е легнала?

И в двата случая качеството на постелката на бокса (синтетична, слама или каквото и да е) не е добра. Всеки фермер може да проведе следния тест за комфорт на кравата, съответстваш на механиката на  нейните движения. Когато кравата ляга, тя предава значителна част от теглото си на коленните стави на предните крака и след това постепенно се отпуска. Подражавайки това движение, влезте в бокса и „падайте” 4- 5 пъти с пълно тегло върху лактите си. Ако това ви е удобно, ще е добре и за кравата.

Дали боксът е уютен, можете да определите много лесно с елементарно наблюдение. Крава, която е влязла в бокса, иска да легне. Ако до 3, максимум 5 минути след влизането си тя не е легнала, търсете недостатъка на бокса!

– Имат ли кравите дебела „буца” на шията?  Ако да, да се провери положението на тилния ограничител (една от възможните причини).

– Има ли екскременти в задния край на бокса?  На фермерите не им харесва гледката на фекалии в боксовете. Но в 5% от случаите трябва да видите в леглата фекалии. Размерите на бокса се определят на основа на измеренията на най- едрите животни в стадото. Ако по- дребните животни не оставят екскременти в бокса, това означава, че боксовете ще са тесни и за едрите крави.

4.Усвояване на фуража и храносмилане.

Дали изчислената като количество, компонентен и хранителен състав дажба, както и нейната структура отговарят на потребностите на животните – това е нещо, което Вие ще го знаете. Но дали дажбата, която сте подали действително е консумирана от отделните животни в пълен размер зависи от различни фактори. Най- важните от тях са:

 • Здравето на кравите (физиологични заболявания, като ацидоза, кетоза и хипокалцемия, проблеми с копита, крайници, стомашно- чревен апарат, мастит и др.),
 • Влажността и апетитната структура на дажбата (концентрацията й на енергия, добрия вкус и аромат, привлекателността й, добрата хомогенност на съставните компоненти),
 • Съответстват ли предоставените хранителни вещества на потребностите на животното,
 • Управление на храненето (честота на залагането, на прибутването на фуража, вид на повърхността на зоната за хранене, чистотата на зоната за хранене),
 • Комфортните условия във фермата.

Периодично наблюдавайте кравите във фермата и оценявайте.

Първата (и най- обща) преценка можете да направите, като погледнете хранителната площадка. Ако фуражната смеска е с добро качество и апетитна на вид и мирис, сутринта трябва да има остатък 3 – 5%. Ако всичко е изядено, значи има недостиг. Ако остатъкът е по- голям от 5%, но е свеж и апетитен, при залагането на новата порция леко ще намалите количеството. Ако остатъкът изглежда лошо, по- добре го изхвърлете.

 А). Преживяне.    

Приближете до преживяща крава. Ако всичко е наред, тя трябва да прави  50 – 60 преживяния в минута. Ако са по- малко, има проблеми със структурата на фуража или са симптом за  скрита субклинична ацидоза. Ако са повече от 65, е признак на недобра структура и високо съдържание на сурови влакнини.

Погледнете легналите крави. Ако процентът от тях, които преживят е по- малко от 50%, има проблеми със структура на фуража или са показател за проява на субклинична ацидоза.

 Б). Изпражнения.

Изпражненията са отлично средство да получите отговор на следните въпроси:

 • – Са ли съставките на дажбата добре оползотворени?
 • – Достатъчен ли е приемът на вода и сол?
 • – Има ли общо в дажбата недостиг на протеин или на смилаем протеин?
 • – Има ли в дажбата твърде много влакнини, протеин или скорбяла?
 • -Добре ли е балансирана дажбата и отговаря ли осигурената енергия на съответния предоставен протеин?

На изпражненията, като на огледало, се отразява работата на цялата храносмилателна система.

Внимателно изследвайки изпражненията, вие можете да си създадете мнение за балансираността на дажбата.  Заострено внимание трябва да се обърне на консистенцията и степента на преработка. Консистенцията определя съотношението на твърдите компоненти и течността. При нарушено смилане на компонентите в дажбата  в червата ще се задържи вода.  Друга причина за формиране на течен тор може да бъде присъствието на токсини или излишък на минерали.  При оценка на храносмилането трябва да огледате или изследвате с докосване частици от не смления фураж. В идеалния случай всички компоненти трябва да се усвоят. Ако част от тях не са смлени, това се обуславя или от тяхната несмилаемост, или  от недостиг на време за тяхното смилане и усвояване. Последното се проявява, например, при дисбаланс на скоростта на усвояване на протеиновите компоненти и на източниците на енергия (зависи от състава на дажбата). Престоят на фуража в търбуха при възрастни говеда варира от 30 часа при дажба от зелена трева до 70 часа при дажба на базата на слама. Минималният престой в целия храносмилателен тракт е от 1,5 до 5 дни в зависимост от дажбата).

Промивайки образец от екскремента в сито можете да прецените колко добре се усвоява фуража и колко пълно кравата преживя фуража. На ситото трябва да остане по- малко от половината от изпражнението. В остатъка не трябва да се намират  частици концентриран фураж (например зърно от ечемик или царевица) – те трябва да са усвоени.  Ако видите скорбяла,  значи храната само преминава през търбуха.  Ако надробеното зърно се появява в изпражненията в непреработен вид ,  това означава, че търбухът не работи при оптимални условия, което предизвиква бързо преминаване на фуража. Сигнал за проблеми в търбуха е и ако в изпражненията намерите частици груб фураж с дължина по- вече от 5 – 7 mm.  Причините могат да следните: или търбухът не раздробява достатъчно фибрите, или грубият фураж преминава през него много бързо и той не го задържа  нормално за адекватно преживяне.  На целулозните влакна трябва да се виждат ясно следи от преживянето и  усвояването.  Най- добре се оценява качеството на изпражнението, намачквайки го в ръката си (с ръкавица).

Замърсеният гръб на тази крава говори за скорошни диарийни изпражнения, попаднали на опашката. Диарията и много редките изпражнения говорят за не балансирана дажба или за болест на кравата.  Непълният търбух показва, че тя не е получила достатъчно фураж през последните няколко часа.

    Оценка на екскрементите

Оценката на екскрементите  в зависимост от консистенцията, съдържанието на влакнини, тип на фуражната смеска и скоростта на преминаване през търбуха може да се направи по скалата от 1 до 5 бала, показана по- долу.

Бал 1. Този екскремент е много рядък, има вид на грахова супа. Екскремента може да излиза „на парабола” от кравата. Това може да се дължи на високо съдържание на протеин или скорбяла, твърде много минерали или недостатък на влакнини. Може да свидетелства за сериозно заболяване на кравата. Кравата, която има диария, спада към тази група.

Бал 2. Този екскремент е полурядък и не оформя купчинка с определена форма. Купчинката ще бъде с височина под 2 cm и при падането образува много пръски. Това може да се получи на пасище с голямо количество свежа трева или при небалансирана дажба. Ниското съдържание на фибри или недостиг на структурни влакнини могат да са причина за това.

Бал 3. Това е оптималният бал. Умерено плътни екскременти, образуващи купчинка с височина до 3- 5 cm с няколко концентрични кръга, с ямка в средата. При падане на пода се чува меко шляпване. Ако стъпите в него, на купчинката няма да остане ясен отпечатък и ще изцапа ботуша, без да залепва на него. Това е консистенция, която говори за добро усвояване на фуража.

Бал 4. Плътните екскременти при падане на пода издават силен шляпащ звук. Добре оформени и остават с формата на пръстен. Купчинката е по- висока от 5 cm. Ако стъпите в него, при повдигане на крака по ботуша остава полепнали екскременти и на купчинката остава отпечатък. Това означава, че кравите се хранят главно с груб фураж (вероятно с ниско качество), или не им достига протеин. Това е допустимо при сухостойни крави или при юници, но във всички случаи трябва да се провери структурата на дажбата.

Бал 5. Екскрементите са във вид на топки (наподобават конските). Ако го настъпите, ще остане отпечатък с релефа на подметката. Такива фекали често се получават при сухостойни крави и при първотелки. Ако се наблюдава при лактиращи крави, проверете дали смеската е балансирана. Дажба, в която преобладава слама или е много суха може да доведе до такива екскременти. При крави със запек също могат да възникнат подобни проблеми. Изследвайте отделни крави за заболяване (кетоза).

Бал 1  и бал 5 са нежелателни. Резултатът може да бъде възникване на здравословни проблеми.  Бал 2 и бал 4 показват, че e необходимо да балансирате дажбата.

С промяна на физиологическото състояние на кравата и свързаната с това промяна на дажбата естествено се променя и баловата оценка на екскрементите:

 • Скороотелени крави (бал от 2 до 2,5);
 • Крави в начало на лактацията (2,5 до 3);
 • Крави към края на лактацията (3 – до 3,5);
 • Сухостойни крави скоро след пресушаването (3 до 4);
 • Сухостойни крави преди отелване (2,5 до 3).
инж. доц. д-р. Стефан Станев
 • АГРОЕКОН   ООД           Mob. +359 887 582 684
 • ул. Милин Камък 23      e-Mail: s.stanev@agroecon.com
 • 6000 Стара Загора        web: www.agroecon.com

 

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here