8 част/ В помощ на фермера – Разбираме ли какво ни казват кравите?

 Б). Изпражнения.

Изпражненията са отлично средство да получите отговор на следните въпроси:

 • – Са ли съставките на дажбата добре оползотворени?
 • – Достатъчен ли е приемът на вода и сол?
 • – Има ли общо в дажбата недостиг на протеин или на смилаем протеин?
 • – Има ли в дажбата твърде много влакнини, протеин или скорбяла?
 • -Добре ли е балансирана дажбата и отговаря ли осигурената енергия на съответния предоставен протеин?

На изпражненията, като на огледало, се отразява работата на цялата храносмилателна система.

Внимателно изследвайки изпражненията, вие можете да си създадете мнение за балансираността на дажбата.  Заострено внимание трябва да се обърне на консистенцията и степента на преработка. Консистенцията определя съотношението на твърдите компоненти и течността. При нарушено смилане на компонентите в дажбата  в червата ще се задържи вода.  Друга причина за формиране на течен тор може да бъде присъствието на токсини или излишък на минерали.  При оценка на храносмилането трябва да огледате или изследвате с докосване частици от не смления фураж. В идеалния случай всички компоненти трябва да се усвоят. Ако част от тях не са смлени, това се обуславя или от тяхната несмилаемост, или  от недостиг на време за тяхното смилане и усвояване. Последното се проявява, например, при дисбаланс на скоростта на усвояване на протеиновите компоненти и на източниците на енергия (зависи от състава на дажбата). Престоят на фуража в търбуха при възрастни говеда варира от 30 часа при дажба от зелена трева до 70 часа при дажба на базата на слама. Минималният престой в целия храносмилателен тракт е от 1,5 до 5 дни в зависимост от дажбата).

Промивайки образец от екскремента в сито можете да прецените колко добре се усвоява фуража и колко пълно кравата преживя фуража. На ситото трябва да остане по- малко от половината от изпражнението. В остатъка не трябва да се намират  частици концентриран фураж (например зърно от ечемик или царевица) – те трябва да са усвоени.  Ако видите скорбяла,  значи храната само преминава през търбуха.  Ако надробеното зърно се появява в изпражненията в непреработен вид ,  това означава, че търбухът не работи при оптимални условия, което предизвиква бързо преминаване на фуража. Сигнал за проблеми в търбуха е и ако в изпражненията намерите частици груб фураж с дължина по- вече от 5 – 7 mm.  Причините могат да следните: или търбухът не раздробява достатъчно фибрите, или грубият фураж преминава през него много бързо и той не го задържа  нормално за адекватно преживяне.  На целулозните влакна трябва да се виждат ясно следи от преживянето и  усвояването.  Най- добре се оценява качеството на изпражнението, намачквайки го в ръката си (с ръкавица).

Замърсеният гръб на тази крава говори за скорошни диарийни изпражнения, попаднали на опашката. Диарията и много редките изпражнения говорят за не балансирана дажба или за болест на кравата.  Непълният търбух показва, че тя не е получила достатъчно фураж през последните няколко часа.

    Оценка на екскрементите

Оценката на екскрементите  в зависимост от консистенцията, съдържанието на влакнини, тип на фуражната смеска и скоростта на преминаване през търбуха може да се направи по скалата от 1 до 5 бала, показана по- долу.

Бал 1. Този екскремент е много рядък, има вид на грахова супа. Екскремента може да излиза „на парабола” от кравата. Това може да се дължи на високо съдържание на протеин или скорбяла, твърде много минерали или недостатък на влакнини. Може да свидетелства за сериозно заболяване на кравата. Кравата, която има диария, спада към тази група.

Бал 2. Този екскремент е полурядък и не оформя купчинка с определена форма. Купчинката ще бъде с височина под 2 cm и при падането образува много пръски. Това може да се получи на пасище с голямо количество свежа трева или при небалансирана дажба. Ниското съдържание на фибри или недостиг на структурни влакнини могат да са причина за това.

Бал 3. Това е оптималният бал. Умерено плътни екскременти, образуващи купчинка с височина до 3- 5 cm с няколко концентрични кръга, с ямка в средата. При падане на пода се чува меко шляпване. Ако стъпите в него, на купчинката няма да остане ясен отпечатък и ще изцапа ботуша, без да залепва на него. Това е консистенция, която говори за добро усвояване на фуража.

Бал 4. Плътните екскременти при падане на пода издават силен шляпащ звук. Добре оформени и остават с формата на пръстен. Купчинката е по- висока от 5 cm. Ако стъпите в него, при повдигане на крака по ботуша остава полепнали екскременти и на купчинката остава отпечатък. Това означава, че кравите се хранят главно с груб фураж (вероятно с ниско качество), или не им достига протеин. Това е допустимо при сухостойни крави или при юници, но във всички случаи трябва да се провери структурата на дажбата.

Бал 5. Екскрементите са във вид на топки (наподобават конските). Ако го настъпите, ще остане отпечатък с релефа на подметката. Такива фекали често се получават при сухостойни крави и при първотелки. Ако се наблюдава при лактиращи крави, проверете дали смеската е балансирана. Дажба, в която преобладава слама или е много суха може да доведе до такива екскременти. При крави със запек също могат да възникнат подобни проблеми. Изследвайте отделни крави за заболяване (кетоза).

Бал 1  и бал 5 са нежелателни. Резултатът може да бъде възникване на здравословни проблеми.  Бал 2 и бал 4 показват, че e необходимо да балансирате дажбата.

С промяна на физиологическото състояние на кравата и свързаната с това промяна на дажбата естествено се променя и баловата оценка на екскрементите:

 • Скороотелени крави (бал от 2 до 2,5);
 • Крави в начало на лактацията (2,5 до 3);
 • Крави към края на лактацията (3 – до 3,5);
 • Сухостойни крави скоро след пресушаването (3 до 4);
 • Сухостойни крави преди отелване (2,5 до 3). 

  Стефан Станев

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here