Да се помисли и за машините

0

време за четене: 3 минути

През последните години, свикнахме толкова много с автомобилите, от всякакъв вид и калибър, че те въобще не ни правят такова впечатление, каквото е било например преди 100 години. Подобна е и ситуацията с използването на тракторите. В селата често фермерите се предвижват с тракторите. И в двата случая, дали става въпрос за лек автомобил или за трактор, трябва да се контролира техническото състояние на превозното средство.

Поддръжката на селскостопански машини и оборудване е важна процедура за увеличаване на полезния им живот. Планирането на точното време за поддръжка може да намали разходите и да предотврати спирането на работата на машините и оборудването, което да доведе до спад в производствения поток или дори да спре производствената система.

Като цяло можем да класифицираме видовете поддръжка в:

– Коригиращи;
– Превантивни;
– Основен ремонт;
– Техническо обслужване.

Какво е необходимо за обслужването на машини? 

1) Предварително обучен екип

За всякакъв вид поддръжка, която трябва да се извърши, е необходимо да има организация, т.е. необходимо е да има предварително обучен екип, с обучение по механика и специално обучение за този вид услуга. Това е особено важно в случаите на корективна поддръжка, поради натиска на фирмата за бързо разрешаване на ситуацията.

2) Измервателна и изпитателна апаратура

Освен предварително обучен персонал, е необходимо да има оборудване за измерване и изпитване  на техниката.

3) Инструменти

Трябва да имате подходящите инструменти, подходящи за конкретното оборудване, което се нуждае от поддръжка. Освен това, често се налага  да се работи с две измервателни системи – метрична и инч.

4) Ръководства за машините и схеми

Друго важно нещо за поддръжката на машината е подробното ръководство за машината, защото не винаги  идва един и същ техник, който да извършва поддръжката.

5) Склад

Много е важно да има рационално организиран склад. Често, за съжаление имаме разхвърляни складове  и когато е необходимо да се използва някакъв специфичен инструмент или оборудване, то не може да бъде намерен. В тези случаи много пъти се купува инструментът, който вече съществува в склада, но никой не знае къде се намира.

6) Добре структурирани договори

Когато поддръжката е възложена на външни изпълнители, загрижеността е още по-голяма, тъй като е от изключително значение да се прецени дали компанията, която предоставя услугата, е подходяща и дали разполага с всички необходими инструменти и оборудване.

7) Записване на дефекти и време за ремонт

Необходимо е да има запис на видовете ремонти, какви части са подменени,възможни причини за проблема.

9) Записване на загуби

Необходимо е да се отчитат загубите при поддръжката.

Всъщност това резюме е покана към фермерите да посетят курс за обучение относно поддръжката на машините на водеща фирма за поддръжка на селскостопански машини.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here