Чехия: През 2019 г 9099 кг мляко от крава

0

време за четене: 2 минути

Чехските селекционери от млечното говедовъдство, публикуваха резултатите за 2019 г. У нас през последните години бяха внесени няколко стотин юници от Чехия и нашата информация е, че резултатите засега са много добри. Без проблем, при осигуряване на необходимата дажба и добри условия за отглеждане тези юници – вече крави дават над 30 кг мляко дневно.

През 2019 г. при контролираните крави в Чехия производството на мляко за лактация достигна 9099 кг мляко, при 3,91%  м.в и съдържание на протеини 3,45%. През 2019 г. 291 146 крави приключиха нормалната лактация .

Между 2014 и 2019 г. производството на мляко продължава да нараства. Производството на мляко от крава се е увеличило от 8370 кг през 2014 г. на 9099 кг през 2019 г. През същия период се наблюдава и увеличение на съдържанието на мазнини и протеини. Броят на стандартизираните лактации нараства от 287 502 през 2014 г. на 291 146 през 2019 година.

Най-разпространената порода според броят на контролираните крави   през 2019 г. е породата Холщайн. Втората най-важна порода за страната е Чешката петниста порода. Най-високият добив на мляко е регистриран при породата Холщайн през 2019 година. Съществуват обаче значителни разлики между породите в отделните показатели за ефективност.

Резултатите от контрола на ефективността показват, че делът на кравите в първите три лактации не се е променил съществено. През 2014 г. делът на кравите в първите три лактации достигна 79,1%, а през 2019 г. техният дял е 79,0% Средният брой на лактациите  не се е променил  през разглеждания период, достигайки 2.4.

Благоприятен е високият дял крави, участващи в контрола на резултатите, който надхвърля 95%. Този дял е сред най-високите в света. Съществуват значителни разлики в дела на кравите, участващи в контрола на работата в различните страни. В някои страни този дял надхвърля 90%, докато в други страни не достига 10%.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here