МИНИСТЪР ТАНЕВА ДО НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОР “ЖИВОТНОВЪДСТВО”

0

Относно: Декларация „Да спасим Българското мляко” във връзка с проблемите в сектор мляко в България от сдружения и асоциации на земеделски производители и млекопреработватели в България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Извънредното положение и наложените мерки в Република България и в целия Европейски съюз, въведени заради пандемията от COVID-19 се отразяват отрицателно на редица сектори в селското стопанство, както и на икономиката като цяло. Ситуацията е изключително динамична и всички следва да се адаптираме в движение за намаляване на негативните последици.

В сектора на млякото продължава тенденцията за увеличаване на доставките на мляко от последните няколко години, през първите два месеца на 2020 г. общото количество на изкупената млечна суровина за преработка в страната бележи ръст от близо 10% на годишна база (по предварителни данни). Това се отразява в увеличение и на производството на някои от основните млечни продукти, като сирена от краве мляко, краве мляко за пиене с добавки и масло.

През първото тримесечие на 2020 г. изкупните цени: на кравето мляко, което е от основно значение за млечния сектор в страната, се движат с между 3,3%
и 3,9% над нивата, отчетени по същото време на миналата година. Средно за изминалия м. март 2020 г., изкупната цена на краве мляко за страната е 0,625 лв./кг – с незначителните 0,1% по-ниска спрямо предходния месец, като остава с 3,9% по-висока на годишна база.

Подобна е ситуацията и на европейския пазар. По данни на Европейската
обсерватория за наблюдение на пазара на мляко, средно претеглената цена на сурово краве мляко в ЕС за м. март 2020 г. е 34,77 евро/100 кг (0,680 лв./кг). Макар и с 1,3% по-ниска спрямо предходния месец февруари, тя е все още с 0,7% над нивото отпреди една година.

По отношение на вноса на мляко и млечни продукти, следва да се отбележи, че
данните за 2019 г. сочат намаление на общия внос на тези продукти с близо 3% на годишна база, при съществено по-високи средни вносни цени (с 12,8%).

През 2019 г. общият внос на неконцентрирани мляко и сметана намалява с почти 10% спрямо предходната година. Конкретно доставените количества неконцентрирано мляко в опаковки над 2 литра (където попада суровото мляко) бележат спад от 23,5% на годишна база, до 17,3 хил. тона. Същевременно, средната цена по вноса се увеличава с 11,1%, до 838 лева/тон (без ДДС и транспорти разходи). Най-големите доставки са от Румъния, Унгария и Германия.

Вносът на сухо мляко се свива с 18,5% спрямо предходната 2018 г., до 24,1 хил. тона, при 44,2% по-висока средна вносна цена (3 599 лева/тон).
Чувствително спада и вносът на кашкавал през 2019 г. – с 23,2%, до 2,9 хил. тона, като същевременно средната вносна цена нараства с 15,6% (до 5 758 лева/тон).
Макар засега да не е констатирано по-сериозно смущение на българския пазар, от 15 април 2020 г. някои предприятия заявяват намаление на изкупната цена над нормалната флуктуация за съответния пролетен месец, но няма отказано изкупуване на мляко, въпреки намалелите на места заявки за млечни продукти за пазара. Към момента повечето предприятия задържат изкупната цена на млякото. Вече има изразени опасения на европейско ниво, че свиването на потреблението на млечни продукти във връзка с разпространението на коронавируса COVID-19 ще окаже натиск върху цените на млякото и млечните продукти. Това е свързано основно с факта, че спадът на поръчките от ресторантите, хотелите и учебните заведения няма да бъде компенсиран от съответно увеличение на потреблението в домакинствата.
Отчитайки неизвестността колко време ще продължи извънредната ситуация, вече предложи Държавният резерв да закупи определени количества сирене и кашкавал.
По този начин, от една страна ще се осигури прехраната на населението в случай на
нужда, а от друга – ще се подпомогне реализацията на български продукти  в този
критичен период.

Най-новата мярка, която беше разработена и защитена съвместно с браншовите
организации в земеделието е Постановление на Министерския съвет №70 от април 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на страната, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини. Целта е подобряване на достъпа на българските селскостопански продукти (включително млечните продукти, произведени от българско сурово мляко) до големите търговски вериги.
Министър Д. Танева
МЗХГ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here