Чанта за спешни случаи

0

време за четене: 3 минути

Всички сме чували и виждали аптечката за бърза помощ, помощните средства в самолетите при нужда, неприкосновения запас при военните и други.
Не бяхме чували обаче  за „чанта за спешни“ случаи във фермата. Времето обаче показа, че всеки фермер. трябва да има една чанта, в която да има една папка с документи. Веднага фермерите ще ни апострофират – “аман от папки и писане”. Тук обаче става дума за нещо друго. Някои наши фермери и чужди такива, при сегашната карантина разбраха, че трябва да имат чанта за спешни случаи.
Нормално е веднага да попитате
Защо.
Сега ще разберете.

Става дума за обикновена чанта, купена от магазин за един лев, в която трябва да сложим определени документи. Документите е добре да са сложени в найлонови пликове и след това да се поставят в чантата. В чантата да има няколко празни листа, химикалки две, запалка или фенерче, линийка, малък калкулатор.

Защо „спешната чанта“ е толкова важна? По всяко време на мениджърът, управителят или на фермера в по-малките ферми,  е възможно да му се случи нещо и  той да не е в състояние да контролира процесите и съдбата на фермата. Това обикновено става поради злополука, карантина, хоспитализация или дори смърт. Роднините и асистентите трябва веднага да могат да получат информация за истинското състояние на фермата.
Тази информация може да бъде получена бързо от „чантата за спешни“ случаи.

В „чантата за спешни случаи“ трябва да има  обща информация, както за управителя, така и за всички служители: данни за контакт със служителите и техните близки, информация, свързана със здравословното им състояние (прием на лекарства, алергии, заболявания), както евентуално пълномощни и заповеди на името на ръководителя.
Тези малки неща могат да се превърнат във високо препятствие при спешни случаи.

Следва обекта за експлоатацията. Започва с преглед на стопанските сгради и управляваните площи. Специални функции, които са само второстепенни въпроси за вас, като работата на системата за електронно смилане и смесване или захранване/климатизацита, доилния робот или тракторите, управлявани от GPS, често са трудно достъпни за някой извън компанията и затова трябва да бъдат включени в списъка.

Паролите/ПИН кодовете, които биха могли да бъдат необходими за работата на техническите системи, също трябва да бъдат включени в този списък, но в никакъв случай да няма информация за достъпа до чувствителни данни (онлайн банкиране, сейф, компютър със счетоводни данни. Тук е достатъчно да посочите лицето / лицата, които имат достъп или разрешение за това.

Освен това трябва да бъдат включени имената и телефонните номера на доставчици или клиенти, важни за компанията.

Бизнес въпроси, като важни крайни срокове за сключване на договори, плащания и др.,също трябва да бъдат посочени, така че тези плащания да не бъдат пропуснати от дружеството.  Застраховането.
Не забравяйте да помислите за пълномощното.

Всеки ръководител на ферма трябва да издаде пълномощно, в което определя кой може да продължи операциите в извънредни ситуации.

В допълнение към правната защита, застраховките също трябва да бъдат изброени. Важно е също така, да се отбележи къде се намират важни документи или къде се съхраняват (пълномощно,  завещание, лични сертификати, договори за предаване, включително договори за покупка и лизинг, активи, преглед на ликвидност, пароли, лични документи, ЕГН и застраховка).

Всеки ръководител на ферма трябва да определи, кой може да продължи операциите при спешни случаи.

Местоположението на чантата за спешни случаи трябва да бъде известно, но и добре съхранявана.

От съществено значение е създадената „спешната чанта“ да бъде показана на членове на семейството, приятели или помощника на управителя.

Всичко това, трябва да се обсъди в семейството на предприемачите, че има такава „спешна чанта“ и къде може да се намери.  През зимните месеци, е добре да се проверят документите в чантата и да се актуализират при необходимост (нови машини, смяна на доставчика, смяна на бизнеса и т.н.). Направете го рутинно и включете партньори / наследници на ферми.

Ако си мислите, че ние сме  измислили „ спешната чанта“ просто се лъжете много.
Това е предложението на една фирма в Германия, която може да ви комплектува „спешната чанта” с необходимите документи. Таксата е само 99 евро, чанта получавате като бонус.
Ако имате нужда от подобна чанта обърнете се към нас.. 👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here