Въпроси и отговори: Защо не взех пълна субсидия

0

време за четене: 1 минути

Някои знаят, други не знаят. Във всяка област има изграден Консултативен съвет по животновъдство. Съвети, които трябва на местна почва да помагат за решаването на наболели въпроси в животновъдството. В някои области, съветите са доста активни и въпроси, на които не могат да намерят отговори, ги задават на МЗХГ.


Въпрос : „Защо когато едно стадо е от смесен тип и млечни и месодайни крави, и не съм покрил литрите с мляко ме санкционират и не вземам субсидии и за месодайните крави и юници?“

Отговор: В случаите, при които в едно стадо се отглеждат животни с различни направления и земеделският стопанин е подал заявление за обвързана подкрепа по две различни схеми за обвързано подпомагане:

  1. „Схема за обвързано подпомагане за млечни крави“
  2. „Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници“,

размерът на помощта по всяка една от схемите се определя въз основа на броя допустими животни, за които са изпълнени изискванията за реализирани минимални количества мляко (по схемата по т. 1) и реализиран брой животни (по схемата по т.2).

Пример: ЗС, чието стопанство се намира в равнинен район е подал за Кампания 2019 г. заявление за обвързано подпомагане за 10 млечни крави и 10 крави и/или юници с предназначение за месо.

          Реализацията на мляко и животни по двете схеми  е следвало да е осъществена в периода от 1 октомври 2018 г. до 30 септември  2019 г. (За Кампания 2020 г. – 1 октомври 2019 г. до 30 септември  2020 г.)

За да получи подпомагане за всички заявени животни по схемата по т.1 ЗС е било необходимо да реализира на пазара 20 000 кг мляко (2000 кг/крава). Ако ЗС е доказал реализация на 10 000 кг мляко, то би следвало да получи подпомагане за 5 броя млечни крави.

За да получи подпомагане за всички заявени животни по схемата по т.2 е било необходимо да реализира на пазара 2 животни (0,2 животни на крава/юница) . Ако ЗС е доказал реализация на 1 животно по схемата по т.2, то би следвало да получи подпомагане за 5 бр. заявени месодайни крави и/или юници.

МЗХГ

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here