Програма за телета

0

време за прочит: 1,5 минута

Никаква тайна не е, че в много наши ферми има проблеми при отглеждането на телетата. Смъртността е висока, броят на болните телета е голям. Причини колкото искаш. Съответно се използват  антибиотици, телето забавя растежа си и за цял живот остава с негативните последици от заболяването и съответно има по- ниска продуктивност.

Тези проблеми ги имат и говедовъдите от другите държави и в тази връзка, Швейцария започва реализацията на проект за подобряване здравето на телетата. И това става по време на коронавируса, с начална дата първи април.
Какво ще се реализира от проекта.

 Проектът е за подобряване на здравето и растежа на телетата и по този начин допълнително намаляване на консумацията на антибиотици.  Проектът обхваща телета предназначени за угояване. Ще бъдат включени 2000 бр телета и за всяко включено теле в проекта фермерите ще получат по 50 евро. Фермата с опитните телета ще бъде посещавана от експертите на ветеринарния отдел, отговарящ за младите животни. На фермера ще бъде даден  подходящ пакет за здравна мярка за телето, което е съобразено със съответната ферма. За телето се попълва паспорт, който го придружава от раждането до угояването и накрая до дилъра и има цялата история на живота му.

Ето, подобна програма трябва и за нашите ферми. НСГБ е предложил нещо подобно преди две години, но за съжаление все още няма реализация. Това обаче трябва да се случи и у нас, защото проблема с новородените е много голям, това е факт.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here