Нидерландия: Говедовъдството – фантастични резултати през 2019 г

0

време за прочит: 2,5 минути

През 2019 г нидерландските селекционери и фермери реализираха напълно развъдната си програма по отношение увеличаване живота на кравите и съответно по-големи пожизнени количества мляко.
В сравнение с предходната финансова година, пожизненото производство се увеличи с 1210 кг мляко и 96 кг мазнини и протеини средно за крава. Разликата между две последователни финансови години, никога не е била по-голяма. За това известно влияние изигра и големия брак, които бе направен в началото на периода за намаляване броят на животните и изпълнение на програмата за намаление на вредните емисии.

Нидерландските крави сега имат средно производство до живот от 31 553 кг мляко с 1 371 кг мазнини и 1120 кг протеин. Увеличението се дължи от комбинация на по-дълъг производителен живот и по-високо производство на мляко. Средно производство на нидерландските млечни крави е 9 155 килограма мляко с 3,59% протеин, което води до 730 килограма мазнини и протеини за годината. Това продължава тенденцията за увеличаване на производството на мляко и по-висок процент протеини. В същото време положителната тенденция в плодовитостта продължава. Интервалът на отелване вече е 407 дни, намаление с един ден в сравнение с предходната финансова година.

Доживотното производство на крава се повиши отново и тази година достига 31 553 кг мляко с 4.35% мазнини и 3.55% протеин. След като, две години млекопроизводителите извадиха много крави, тази година брака бе значително по-малка: 233 374 крави в сравнение с 318 712 и 354 451 през двете предишни финансови години.

Броят на млечните компании/ферми/ в годишната статистика  намалява до 13 493 (-4,5%).

Класацията на най-добрите се води от  млечната ферма на Van Berkum , където от 275 млечни крави  средно годишно е получено по 14 843 кг мляко с 3,77% мазнини и 3,53%.

Точно преди 60 години първата крава в Нидерландия достигна специалния праг от 100 000 кг мляко. 2246 крави са дали тази изключителна ефективност през отчетната 2019г. Това е повече от шест на ден и 99 крави повече в сравнение с предходната финансова година. Общо 37 777 крави за всички времена са достигнали тази вълшебна граница през последните 60 години.

Производството на мляко  от черно-шарените крави от породата Холщайн допълнително се увеличи от 10 258 на 10 522 кг мляко от крава, 4,30% мазнини и 3,54% протеин за 354 производствени дни.
Червено-шарените крави Холщайн произвеждат средно малко по-малко килограми мляко от черно-белите, но с по-високо качество. Производството на мляко нарасна до 9 718 килограма мляко с 4,50% мазнини и 3,65% протеин от крава.

Нидерландска асоциация за Холщайн

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here