Европа и кризата: Европейски съвет за мляко

1

време за прочит: 3,5 минути

Преди няколко дни, Комисията по земеделие на ЕС набеляза мерки за подпомагане животновъдите от Съюза. Първоначално беше определено до края на март да бъдат одобрени тези марки, но в крайна сметка се реши това заседание да се състои в началото на април.

За европейските производители на мляко, частното складиране без доброволно отказ от доставка за цялата страна е погрешен начин

Производителите на мляко от Европейския съвет за мляко (EMB), реагират с голямо недоволство от набелязаните мерки. Както обяснява Ервин Шьопгес, председател на EMB, кризата може да бъде преодоляна, само ако свръх предлагането на сурово мляко бъде намалено чрез координиран отказ за доброволна доставка в целия ЕС.

Следователно, обявеното вече частно складиране, трябва да бъде комбинирано с доброволно отказване на доставката (включително ограничаване на количеството). Освен това, количествата за съхранение не трябва да надвишават 45 000 тона за мляко на прах и 60 000 тона за масло.

Защо помощта за частно складиране не е подходящ отговор на кризата?

При всички случаи складираните и на практика излишните млечни продукти, също оказват влияние на пазара при складиране. Защото те все още са част от (твърде високото) предлагането. Това също изтласква пазарната цена от складовете. Така че, кризата не е решена, а  дори удължена. Защото, ако стоковите продукти се продадат отново след това, те ще забавят разумното възстановяване на цените на пазара.

В миналото, частното складиране не се е доказало като инструмент за криза в ЕС. Тази мярка се използва в кризата 2015-2017. Въпреки това спадът на цените на пазара на мляко продължи. През 2016 г. също имаше разрешение организациите на производители или индустриалните асоциации, да могат да извършват планиране на производството, но и то няма ефект. Тъй като, от една страна, в сектора няма структури, а от друга страна, няма финансиране за засегнатите участници, за да могат успешно да изпълняват планирането на производството по начин, намаляващ кризата.

Доброволният инструмент за намаляване на обема на ЕС е далеч по-ефективен

В последната криза загубихме ценно време преди програмата за намаляване на обема, въведена от Комисията на ЕС в края на 2016 г., да сложи край на спад в цените на млякото. Защото тогава цената на суровото мляко в ЕС отново се покачи от кошмарните си дълбочини, доста под 30 цента, и накрая достигна 35 цента / кг мляко през лятото на 2017 г.

Защо се правят същите грешки отново и отново?

Сиета ван Кеймпема, заместник-председател на ЕФП, обяви липсата на разбиране сред европейските производители на мляко с оглед на настоящата реакция на ЕС:
– „За нас, производителите на мляко, е невероятно, че подобни мерки се използват отново. Има факти от предишните кризи, че те не работят достатъчно. Ясно е, че доброволните намаления на обема, е  вече  изпитан инструмент. Следователно, в допълнение към по-ограниченото частно складиране, сега трябва да бъде включено и намаляване на обема на полученото мляко.”

Но трябва да се активира бързо, в противен случай кризата ще бъде прекалено напреднала и ще е необходимо задължително намаляване на количеството за всички производители.
– “Нямаме време да губим, но сега трябва да преминем изцяло на курс на стабилност.След няколко месеца ще дойде Brexit, което също ще бъде трудно за сектора. Ако сме твърде слаби там, това ще бъде катастрофално. – казва един от отговорните хора в борда.

 Как доброволното намаляване на обема на равнище ЕС може да даде подходящ отговор на кризата?

Тъй като излишното мляко причинява спад на цената поради текущия спад в търсенето, това трябва да се използва тук. Ако се премине на ниво ЕС, доброволното намаляване на доставките може ефективно да намали натиска върху цените на млякото.
– “За да могат да го управляват икономически, производителите ще трябва да получат достатъчно обезщетение за всеки непроизведен литър мляко, – каза Ервин Шьопгес. Без това намаление земеделските стопани ще понесат повече от ефектите на кризата само в сектора на производство на мляко.”

Според председателят на EMB, очевидно мнението на производителите на храни, което е оформено от преживяванията на много кризи, не е било изслушано.
– „Вземащите политически решения са отговорни за предстоящото развитие на отрицателните цени на млякото. Какви са следващите ви стъпки? Защото настоящите мерки няма да помогнат.”
Посланието е на председателя на ЕФП към политиците:
– „Ако секторът трябва да бъде достатъчно стабилизиран, не можем да избегнем координирано отказване на доставките за целия ЕС. Действайте отговорно и действайте сега!”

24 април 2020 г ЕМБ.

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here