Въпроси и отговори: Документи за фуражи

0

време за четене: от 3 до 55 минути

Успяхме да ви представим документите, които трябва да има в папките за една ферма. Това е отговор на КСЖ – обл. София и пожелаваме повече подобни въпроси и точни и подробни  отговори, което направиха Дирекция „Животновъдство“ към МЗХГ и БАБХ.
Наистина, нашите фермери ще трябва да водят над 58 документа, но техният брой при всички случаи е по-голям. Завършваме изискванията към фермерите с най-неприятната част – проверките, предписанията и санкциите.

МЗХГ: Въпроси и отговори
МЗХ – въпроси и отговори: Фуражи и документи
МЗХ-въпроси и отговори: Други документи
МЗХГ – въпроси и отговори: Документи за идентификация
МЗХГ – въпроси и отговори: Документи за отглеждане и транспортиране на животни
МЗХГ- Въпроси и отговори: Документи за животновъдния обект
Въпроси и отговори: Защо не взех пълна субсидия
Въпроси и отговори: Един обор – две ферми. Възможно ли е
Въпроси и отговори относно използването на запечатката преди доене
Договор за един ден в селското стопанство – допълнителен доход без загуба на права

Българска агенция по безопасност на храните, чрез инспекторите в областните дирекции по безопасност на храните, проверява дали фермерът спазва изискванията на законодателството. Проверките се извършват без предварително  уведомяване, съгласно чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/625, във връзка с чл. 33а от Закона за фуражите.

При установяване на несъответствие с изискванията на законодателството се дава предписание за отстраняване на несъответствието. Срокът за изпълнение на предписанието е съобразен с тежестта на несъответствието. При нарушение на  императивна разпоредба на законодателството или при неизпълнение на дадено предписание се съставя акт за установено административно нарушение съгласно административно наказателните разпоредби на Закона за фуражите.

За сведение на фермерите, с цел по-добрата им информираност, Българска агенция по безопасност на храните предоставя и следната допълнителна информация относно официалния контрол на фуражите:

Законодателството в сектора на фуражите е публично, публикувано в електронната страница на БАБХ (рубрика „Документи“, под рубрика „Законодателство“, под рубрики „Европейско законодателство“ и „Българско законодателство), на линк:
http://www.babh.government.bg/bg/Page/legislation/index/legislation/

Служителите на Българска агенция по безопасност на храните, сектор „Фуражи“, са на разположение за предоставяне на допълнителна информация. Въпроси може да бъдат задавани по телефон, чрез електронна поща, писмено (по официален ред) или на място в областните дирекции по безопасност на храните или в Централно управление на БАБХ – дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“, отдел „Контрол на фуражите“. Данните за контакт са публикувани в електронната страница на БАБХ, както следва:

– с областните дирекции по безопасност на храните – в рубрика „За нас“, под рубрика „Областни дирекции по безопасност на храните“, на линк:
http://www.babh.government.bg/bg/Page/contacts-regions/index/contacts-regions

– директно със служителите на БАБХ отговорни за официалния контрол на фуражите (вж. Оперативен план за действие при извънредни ситуации) – рубрика „За бизнеса“, под рубрика „Фуражи“,  под рубрика „Оперативен план за действие при извънредни ситуации“, на линк:
http://www.babh.government.bg/bg/Page/381/index/381

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here