Европа и кризата: CRV измерва фуража

0

време за прочит: 3 минути


Въпреки тежките условия поради карантината, нидерландските говедовъди и организациите, които работят за тях, нямат спиране.

КОФИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ПРИЕМ НА ГРУБИ ФУРАЖИ

CRV е първата организация за развъждане в света, която започна преди две години да измерва приемането на фуражи от млечните крави, в голям мащаб в действащи, производствени  ферми.  През 2020 г. CRV ще събира данни за приема на фураж от над 1600 крави с цел в крайна сметка да се намалят разходите за производство на мляко и се допринесе за устойчивото производство.

 НАМАЛЯВАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНОСТ НА ФУРАЖИТЕ

Приемът на фураж от млечната крава, до голяма степен се определя от енергийните нужди за производство на мляко (мляко, мазнини, протеини) и за поддържане  растежа (телесно тегло). Разликите в активността и усвояването на фуражите също играят роля. Разходите за фураж са повече от 50% от всички променливи разходи за производство на мляко. Ето защо е важно да се отглеждат ефективни крави. Това ще рече; крави, които използват по-добре захранването си за производство на мляко. Смята се, че чрез подобряване на ефективността на фуража при кравите с млечно направление, приблизително 2 цента на кг мляко могат да бъдат спестени в разходите за фураж. Това е приблизително 10% от разходите за фураж. В допълнение, по-ефикасното използване на фуражите също има положителен ефект върху околната среда, тъй като намалява емисиите на парникови газове и намалява нуждата от ограничени суровини.

Спестете 10% от разходите за фураж

ИЗМЕРВАНИЯТА УВЕЛИЧАВАТ НАДЕЖДНОСТТА НА РАЗВЪДНИТЕ  СТОЙНОСТИ ЗА „ХРАНА ЗА ПОДДРЪЖКА“

Питер ван Гоор – ръководител на проекта: „Преди две години CRV започна да събира данни за приема на фуражи в работещи ферми. През юли 2017 г.,стартира проекта. Междувременно вече са събрани много точни данни за повече от 250 крави, като храна и вода, тегло, производство, растеж и баланс за ден. Както се очаква, виждаме големи разлики в ефективността на фуража от 1,2 кг мляко на кг прием на сухо вещество до 1,8 кг мляко на кг сухо вещество. Беше събрана богата информация. Това обаче не спира в контролираните ферми ..

 Включват се нови ферми

Сини хранилки ще бъдат инсталирани в три нови практически ферми. . В тези компании се инсталират и водни единици и уреди за претегляне. Това означава, че в края на тази календарна година CRV ще събере данни за приема на фураж в пет действащи ферми с общо 1600 крави. Това е уникално в света.

 РАБОТА за ПО-ЕФЕКТИВНО СТАДО

„В сътрудничество с още пет организации сега имаме повече от два пъти повече крави с данни за приемане на фураж в сравнение с 2014 г. Това гарантира, че надеждността на геномните развъдни стойности за ефективност на фуражите (BMS)средно се увеличава от 18% през 2014 г. до сега 46%. Количеството данни за приема на фураж ще продължи да нараства през следващите години, тъй като измерванията непрекъснато се извършват в опитните ферми. Тези ферми  също използват CRV бикове в голям мащаб, така че наблюденията върху дъщерите им ще доведе до голяма надеждност на оценката. През следващите пет години CRV има за цел да добави 5000 крави с данни за приема на фураж към референтната популация. След това геномната развъдна стойност за ефективността на фуражите на InSire биковете ще се увеличи до приблизително 60%.

CRV-Като кооперативна организация за подобряване на животновъдството, CRV се фокусира върху добитъка на животновъдите. В крайна сметка именно стадото е ключът към добрия доход на фермата и удовлетвореността от работата. CRV предоставя най-добрите генетични и интелигентни информационни продукти, които помагат на животновъдите да поддържат здраво и ефективно стадо.

  • увеличение на стойността на млякото или месото
  • намаляване на разходите
  • ефективно използване на труда
  • по-голяма експлоатационна надеждност

източник: . CRV

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here