In Memoriam: На фокус – фермерът Панайот Тодоров

10

време за четене: 4 минути

Загубихме фермерът Панайот Тодоров – Полковника.
Защо Полковника, защото много години посвещава на БНА. Започва кариерата си в с. Болярово, като ръководител на рота, като през годините логично следват  повишенията в ръководител на батальон и накрая на полк.  И навсякъде винаги пръв – сочен за пример.

Един приятел си отиде – почина нашият приятел Панайот Тодоров ( полковника)

Днес, в деня, когато българската армия чества своят празник, трябваше да поздравим полковник Тодоров, но ние с болка и тъга си спомняме за него, за приятеля и преди всичко човека Панайот.

След достойно отслужените години в българската армия, идва и другото предизвикателство – животновъдството. Повече от 20 години, той посвещава на него. Фермата си стартира с някакви крави, купени от всевъзможни ферми. Млечността ниска, но започва упорита работа. Много работа, докато преди две години най-после бариерата от 9000 кг мляко на лактация от крава е преодоляна. Фермата е като по учебник, с всички екстри за удобство на животните и подобряване условията на труд.

Полковника се включва активно в живота на организациите. При него няма мълчане. Всичко на масата. Винаги добре подготвен предварително, готов за истината веднага да влезе в окопите.

Член на УС на РАМП – Сливен, Съпредседател на НСГБ, Председател на Млечен борд – Сливен, член на КСЖ при област Сливен. Той винаги беше на първа позиция, когато трябваше да се защитят фермерите. Тези му качества винаги бяха уважавани от институциите и много от повдигнатите въпроси биваха решени благодарение на неговата намеса.

Искаме да ви представим последното интервю на Полковника пред Govedovad.com, такъв, какъвто ще остане в спомените ни,  винаги говорещ истината, прям, и до болка отдаден на животновъдството.


Govedovad: Господин Тодоров, в момента епизоотичната обстановка е спокойна, няма индикация за заболяване по ЕПЖ, ДПП бе проведена и завършена в края на 2016 г.
Можем ли да кажем, че няма да се повтори миналогодишната история с избиване на животни и големи разходи за фермерите.

Панайот Тодоров – Полковника

П.Тодоров – Много подвеждащ въпрос. Няма значение моментната  епизоотичната обстановка в страната, а общата такава в съседните  държави  и близки трети страни и  как тя би повлияла у нас. От години, управляващи и държавни чиновници от МЗХ и БАБХ  са слепи и глухи за епизоотичната, епидемиологичната и икономическата значимост на отделните заразни болести за националната ни сигурност. Вместо реално действаща и приложима национална програма за  профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите и гарантиране на опазването на здравето на животните от заразни болести и здравето на хората от зоонози, МЗХ и БАБХ се оправдават пред фермерите и обществото с  Регламенти, Директиви и Решения на Европейския съюз и вървят след събитията.

Очевадни примери за престъпна безотговорност и  потвърждение на написаното са епизоотичните обстановки със синия език и заразния нодуларен дерматит през предходните години и огромните загуби за българските животновъди.  Прибави и необявената война между  БАБХ и БВС, които вместо взаимодействие и допълване в борбата срещу заразните заболявания, взаимно се обвиняват в некомпетентност и безотговорност и картината става мрачна и изхода е един-решителна и безкомпромисна борба с некадърността и безотговорността.

През 2016 година се разработи тригодишна НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ И ЗООНОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ с разработени разходи  за календарна година по отделни дейности и пера. Хубаво, но минава средата на  февруари 2017 год., а няма фермер, който да знае какви мероприятия по тази програма предстои да изпълни през 2017година, в какъв срок и кой  ще ги извърши.

8/Чл. 4. (1) на Закона за ВМД (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Официалният компетентен орган за осъществяване, управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност е Българската агенция по безопасност на храните- и….отговорности много, а възможности…….

И всичко това е за сметка и на гърба на българското животновъдство, което е поставено в унизително неравноправно положение спрямо останалите страни от ЕС от  българските  си управляващи, но това е друга тема. Все пак има и „слънчев” лъч, засега само от институциите- че за тази година всичко е наред, няма да има забавяне и всичко ще приключи в срокове. Надяваме се да е така.

Govedovad: Вашето мнение за системата за издаване на пътни листи за предвижване на животните.

П.Тодоров –  Неработеща и то не по причина на работещите в системата, а от неправилна организация и неосигуряване финансова и техническа възможност те да я изпълнят от ръководството на БАБХ. Бюрокрация и бумащина е в основата, а работата на терен е на заден план и се отчита само документално.

Всъщност издават се фактури , които  удостоверяват  извършването  и заплащането  по утвърдената с ПМС 375/30.12.2015г.- Тарифа за таксите събирани от БАБХ.

ПО:

Чл. 25. (1) При извършване на общ клиничен преглед преди издаване на ветеринарномедицински документ за придвижване на живи животни и зародишни продукти се заплаща такса по 16,00 лв. за един час за служител на БАБХ.

Чл. 39. За издаване на становища, сертификати и други документи се събират следните такси:

4. За издаване на документи от информационната система на БАБХ – 2,00 лева

Чл. 40. (1) За издаване на ветеринарномедицински сертификати при износ и/или при вътреобщностна търговия на живи животни и зародишни продукти и при издаване на сертификати за суровини и храни от животински произход и странични животински продукти и продукти, получени от тях, се събират следните такси:

1. За еднокопитни и едри преживни животни-за животно-0,60 лв.

Освен това се вписва в пътния лист и номера на пломбата с която се запечатва „провереното” превозно средство, но всичко е на хартия. Имат ли връзка с районните ветеринарни лекари и защо те са изолирани е въпрос без отоговор.

Govedovad: Одобрявате ли дейността на Областните ветеринарни лаборатории.

П.Тодоров – Да, но те бяха съсипани и тяхната дейност омаловажена от ръководствата на МЗХ.

В тях работеха и работят  подготвени специалисти, но за определени корумпирани политици и чиновници те пречат на усвояването на  милиони държани средства от акредитирани частни такива.

Govedovad: И последен въпрос-кога ще се сложи край на продажбите на мляко по кюшетата.

П.Тодоров – Никога при тази система на производство, преработка ,подпомагане и контрол. Просто-всяка круша си има опашка . Останалото е думи без покритие и борба със вятъра на промяната.

Govedovad.com

 

10 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here