Помощи за фермерите …..

0

време за прочит: 2 минути

Румъния е в топ 10 на страните в Европа по отглеждани говеда – над 1 милион. През 2006 г броят на говедата беше над 3 милиона глави. Сега броят на говедата от всички категории е близо 2 милиона, според данни на Националния статистически институт на Румъния.

Румънските говедовъди казват, че ниската цена на млякото и месото, липсата на помощ за фермерите, вносът, липсата на работна ръка, всичко това е допринесло за намаляването на броя на говеда в Румъния.

„Инвестициите в напоителна инфраструктура трябва да бъдат нулева отправна точка, за да събудят интереса на животновъдите да увеличат броя си. Земеделието трябва да расте отдолу нагоре: малките фермери могат да станат големи земеделски производители, както се е случвало в други европейски страни, но са необходими инвестиции, “казава един от лидерите на говедовъдите.

В края на април 2020 г. Румънската асоциация на животновъдите (ACBCR) изпрати драматично писмо до министъра на земеделието Адриан Орос. Всъщност всичко е според правилата на един културен диалог между страните. Какво се казва в това „кърваво” писмо.

„Разходите за кравефермите избухнаха! Пасищата са изгорени от сушата, цената на лекарствата за животни е нараснала драстично, докато цените на млякото и месото са се понижили драстично, както и продажбите. Румънските фермери са все по-близо до заключване на стопанства, ако Министерството на земеделието не се намеси спешно.

В резултат на развитието на пандемията COVID-19 и продължителната суша през тази зима / пролет, Ви информираме, че фермерите, отглеждащи говежди крави и млечни крави, са изправени пред следните проблеми:

– рязкото намаляване на консумацията на мляко и месо, което автоматично води до намаляване на продажните  цени на вратата на фермата;
– необяснимо увеличение на цените на лекарствата, използвани в стопанствата, увеличение с 20-30% през последните месеци;
– драстичното намаляване на обвързаната подкрепа, европейска субсидия, чиято стойност през първите години беше над 1000 евро / глава животно .

Ето защо считаме, че за да се избегне затварянето на стопанствата и намаляването на добитъка до ниво, което би довело до невъзможността да се осигури производството на мляко и месо за храна на потребителите в Румъния, е необходимо спешно да се установят мерки за подкрепа, които да помогнат на земеделските стопани да преминете през този изключително труден период.

предлагаме:

– отпускане на финансова помощ от 1000 леи / крава, което частично би покрило разходите за хранене / поддръжка;
– издаване на разрешение за паша в гората, където дърветата са достатъчно стари, за да бъдат засегнати от преминаването на кравите;
– освобождаване от данък върху дохода за 2020 г .;
– предоставяне на помощ de minimis за телета / юници, така че част от женските от развъдните стопанства да бъдат закупени от фермери, които имат по-малко от 10 глави, в противен случай съществува риск животните с висока генетична стойност да стигнат до кланицата.

Председател на Румънската асоциация на животновъдите за говеждо месо (ACBCR), Думитру Григореан

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here