Развитие на сектор млякото в ЕС след кризата

0

време за прочит: 3 минути

За европейските производители на мляко отрицателните ефектите от коронавируса, който продължава вече няколко месеца, съвпаднаха с пика на производството на мляко през пролетта.
В тази информация на ЕМБ, може да прочетете за   политическите мерки на Европейската комисия, които се използват в държавите-членки и настоящата ситуация в Белгия, Дания, Германия, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия и Швейцария .
След това ще се запознаете с текущата пазарна ситуация по отношение на млякото и млечните продукти.

Политически мерки на Комисията на ЕС

Държавите-членки на ЕС използват частно хранилище
От 5 май 2020 г. бе открито частно съхранение на обезмаслено мляко на прах, масло и сирене. Досега държавите-членки кандидатстват за съхранение на почти 4800 тона обезмаслено мляко на прах, 31 000 т масло и около 38 000 т сирене. Пет държави вече са изчерпали националната си квота за сирене (Ирландия, Испания, Италия, Швеция и Обединеното кралство).

 Информация от асоциациите  в отделните страни

Белгия
Цената на млякото е между 27 и 28,5 цента / литър.

Дания
Arla Foods има цени между 32,3 и 33,3 цента / литър тази година.

Германия
Много мандри са намалили цените от 1 април  с повече от 3 цента, като 3 цента са изключение. Средната национална цена на млякото е 31,5 цента/килограм. Мерките за складиране на млечни продукти, предоставени от Европейската комисия, досега не се прилагат от нито една организация на производители в Германия.
Сегашната позиция на много германски политици е, че “индустрията” вече трябва да прилага кризисните мерки, включени в секторната стратегия за 2030 г. (фиксирани и многоценови модели, използване на стокови фючърсни борси и др.). Освен частното складиране, не са обявени други мерки, освен възможността, разбира се, да се възползват от програмите за помощ на Corona (безвъзмездни средства, заеми, краткосрочни обезщетения и др.).

Франция
Базовата цена е между 29,5 и 34,5 цента/литър с леко нарастваща тенденция. Френската индустриална организация CNIEL пусна сума от 10 милиона евро, за да насърчи млекопроизводителите да намалят производството на мляко. Производителите на мляко получават 32 цента / литър непроизведено мляко. Тази мярка обаче се прилага само за намаление от 2 до 5% в сравнение с предходната година.

Ирландия
Цената на млякото падна средно с 3 цента/литър за месеците март и април и е между 28 и 30 цента / литър. В момента Ирландия достига върха в производството на мляко. Квотата за сирене за частно съхранение вече е изчерпана. Маслото и обезмасленото мляко на прах също се съхраняват.

Италия
Текущата средна цена е 33-35 цента/литър. В сравнение с февруари цената е спаднала с 20%. Възможността индустриалните асоциации и организации на производители да планират производство не беше приложена в Италия

Латвия
Средната цена на млякото в Латвия беше 28,4 цента/килограм през април, което е намаление със 7,5% в сравнение с предходния месец (30,7 цента/килограм). Прогнозната цена  за май е 25,9 цента/килограм.

Литва
Средната цена на млякото за април е 28,2 цента/килограм. В сравнение с предходния месец това съответства на намаление с 9.2%.

През месеците април и май се планира държавна подкрепа от около 77 евро за млечна крава. Мярката обаче все още трябва да бъде координирана с Европейската комисия. Националната подкрепа за мандрите се планира от юни, за да компенсира загубите, направени във връзка с износа. Тази мярка обаче има едно условие: мандрите се задължават да плащат на производителите на мляко средната цена за съответния месец 2017-2018. Тази мярка също все още не е одобрена.

Португалия
Цената на млякото за март е 30,4 цента/килограм. По-големите кооперации и мандри продължават да плащат една и съща цена, по-малките кооперации обявяват намаление с 1,5 до 2 цента/килограм за май и юни. Португалия използва частно съхранение на обезмаслено мляко на прах и масло. Възможността индустриални асоциации или организации на производители да планират продукцията не бе възприета. Доклад на Министерството на земеделието сочи, че производителите на овче и козе сирене не могат да намерят възможности за продажба, тъй като секторът за обществено хранене и пазарите са затворени. Такива качествени продукти се купуват предимно от семействата.

Швейцария
Цената на млякото продължи да пада през май. Причината беше ниската цена на обезмасленото мляко на прах в ЕС. Цените на млякото обаче са малко под обичайното ниво за пролетта. Короната има малко влияние тук в сравнение с околните страни. Изоставането може да се компенсира, защото хората съзнателно купуват швейцарски продукти в магазина, пазаруващият туризъм престава да съществува, а цената на млякото за търговията на дребно е по-добра, отколкото в сектора на ресторантьорството. В Швейцария отдавна се наблюдава спад в производството на мляко. Съответно не се отправят призиви за намаляване на обема. Напротив, дори вносът на масло е частично оправдан от намаляващия обем.

 Пазарни показатели

В ЕС производството на мляко се увеличи с 2,8% от януари до март 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година. Цената на млякото в ЕС-27 за април се понижи с още 0,5% и е 34,23 цента / kг.

Цените на маслото в ЕС са на 295 евро/100 кг. Това означава увеличение с 2,6% през последните 4 седмици. В момента цените на обезмаслено мляко на прах в ЕС са 203 евро/100 кг, което означава увеличение с 4,1% през последните 4 седмици.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here