Обръщаме палачинката – три

0

Време за прочит: пет минути

След първата и втората „палачинка”, дойде ред и на третата. Защо палачинка, ами защото това е много вкусен  деликатес, предпочитан от хората. Може би отглеждането на новородените телетата по-дълго време с майките и по-късното заплождане на юничките, ще станат любими методи за отглеждането на кравите на нашите говедовъди.

Третата новост, ако може така да се изразим, е увеличаване продължителността на живота на кравите. Това минава под мотото

„Целта трябва да бъде отглеждането на здрава, здрава, термотолерантна крава с дълъг експлоатационен живот”. 

Голямото предизвикателство за науката, практиката и съветите е по-нататъшното развитие на съществуващите системи за отглеждане на животни по такъв начин, че аспектите на здравето на животните, продуктивността, екологията, икономиката и хората, работещи в селското стопанство, да бъдат съгласувани с целта на социалното приемане по най-добрия възможен начин ,

Ако си мислите,че това става под натиска на първа сигнална система просто се лъже. Всичките нови-стари неща стават след задълбочени изследвания. Съществува проекта  „Бъдещи здрави млечни крави“  занимаващ се с връзката между добива на мляко и полезния живот на високопродуктивните млечни крави, разработващ стратегия  за устойчиво отглеждане на млечните крави.

В статегията се разработват постановки  за увеличаване на полезния живот на млечните крави, преди всичко със силен подбор на потомството и удължаване на времето  преди заплождането , тъй като това има непосредствен ефект върху полезния живот. Млечна ферма с по-малко женско потомство може да задържи кравите си по-дълго, и използват  по-малко легла за младите крави.

Стратегията на хранене, управлението на отглеждането или условията на отглеждане, от друга страна, имат само косвено влияние върху експлоатационния живот.

Използването на геномна информация също изглежда по-подходящ начин за подобряване на устойчивостта на производството на мляко чрез развъждане. През април 2019 г. беше въведена оценка на развъдна стойност за нови здравни характеристики. Оттогава стойностите  се изчисляват за общо 13 здравни признака, които се отнасят към четири комплекса признака.

Кой са тези признаци: Резистентност към мастит (1 характеристика)

Здраве на копитата (6 характеристики)

  • Репродукция (3 характеристики)

Метаболитна стабилност (3 характеристики)

През последните години много изследвания потвърждават, че са направени значителни подобрения по отношение на експлоатационния живот на генетично ниво. В същото време полезният живот във фермите почти не се е подобрил. Следователно е очевидно, че и други фактори влияят на потенциала за размножаване.

Добрата документация на болестите е най-важният инструмент за постигане на целите за управление на здравето в млечните ферми. В по-големите ферми за производство на мляко  ритмите за оценка са полезни. В стадата със среден размер,  след 15  отелвания, могат да се направят първите изводи за здравето след отелване. Целевите стойности, които трябва да бъдат постигнати, трябва да се определят с помощта на ветеринарния лекар и, ако е необходимо, консултанта по хранене.

Това трио от фермери, ветеринари и консултанти по хранене е може би най-важният  компонент за поддържане на желаното здраве на стадото..

Заключение : Целта трябва да бъде отглеждането на здрава, здрава, термотолерантна крава с дълъг експлоатационен живот и адаптиране на управлението на отглеждането в стопанствата към техните нужди.

Източник: „Бъдещи здрави млечни крави“

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here